Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa toimivan EU:n ja Japanin seurantakomitean jäsenet kävivät Japanissa keskustelemassa talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanosta. Vierailun on myös tarkoitus tehostaa yhteistyötä japanilaiskollegoiden kanssa, ja sen yhteydessä käytiin pyöreän pöydän keskustelu kiertotaloudesta sekä ensimmäinen EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimukseen perustuva yhteinen vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan kanssa.

EU:n ja Japanin seurantakomitean puheenjohtaja Eve Päärendson totesi, että ”EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimus on maailmanlaajuisesti erittäin tärkeä”.

Keskusteluissa käsiteltiin työelämäkysymyksiä ja naisten osallistumista työmarkkinoille sekä kiertotalouden tarjoamia mahdollisuuksia edistää kestävää kehitystä.

Eve Päärendson ilmaisi tyytyväisyytensä EU:n ja Japanin kansalaisyhteiskuntien yhteisen vuoropuhelun käynnistymiseen ja sanoi sen osoittavan, millaista lisäarvoa tällaisesta vuoropuhelusta voidaan saada osapuolten yhteyksien tiivistämiseen. (dgf)