Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) keskusteli Kansainvälisen työjärjestön (ILO) edustajan kanssa työn tulevaisuudesta ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista. Tavoitteena oli tutkia uusia yhteistyömahdollisuuksia ja tehostaa toimia, jotka tähtäävät sen varmistamiseen, että nopeasti muuttuva työelämä on oikeudenmukainen, säällinen ja osallistava tuleville sukupolville.

Keskustelu järjestettiin Brysselissä Euroopan kansalaisyhteiskuntaa EU-tasolla edustavan ETSK:n täysistunnon yhteydessä. ETSK sai vieraakseen ILO:n pääjohtajan Guy Ryderin, joka esitteli järjestön satavuotisjulistuksen työn tulevaisuudesta.

Esitettyään Guy Ryderille onnittelut ILO:n satavuotisjuhlan johdosta ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier ilmaisi komitean olevan sitoutunut osallistumaan työn tulevaisuudesta parhaillaan käytäviin keskusteluihin.

Ryder totesi täysistunnon osanottajille pitämässään puheenvuorossa, että ILO on ottanut tehtäväkseen selvittää, miten työn tulevaisuus voidaan muovata yhteisten arvojemme mukaiseksi, kun samaan aikaan ihmiset tuntevat usein pelkoa pohtiessaan tulevia työnäkymiään.

Pääjohtajan mielestä satavuotisjulistuksella on monia yhtymäkohtia Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin. Hän korosti, että on tärkeää varjella keskitetyn sopimisen asemaa, ja uskoi ETSK:lla olevan tässä keskeinen rooli. Lisäksi hän pohti, millainen vaikutus ETSK:n lausunnoilla voisi olla maailmanlaajuisiin työelämän normeihin ja sosiaalinormeihin sekä yhteistyöhön EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta Ryder totesi, että siirtymässä hiilineutraaliin yhteiskuntaan vuoteen 2050 mennessä ”ei ole kyse tulevaisuuden muotoilemisesta ihmisten puolesta vaan heidän kanssaan”.

Tämän jälkeen ETSK:n jäsenet ja Guy Ryder vaihtoivat komitean ja ILO:n uutta yhteistyötä silmällä pitäen näkemyksiä talouden suurista haasteista.

Viestinnästä vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja Isabel Caño Aguilar avasi täysistunnon alla näyttelyn ”100 vuotta sosiaalista suojelua ILO:n myötä”. (ll)