Demokratian tulevaisuus Euroopassa on suoraan kytköksissä rauhanomaiseen ja liittovaltiomaiseen unioniin

ETSK:n puheenjohtajan Georges Dassisin Akropoliksen museossa Ateenassa 1.–2. maaliskuuta järjestämässä kaksipäiväisessä Euroopan tason konferenssissa keskusteltiin demokratian tulevaisuudesta Euroopassa. Konferenssissa, jonka lukuisat aktiiviset osanottajat edustivat EU:n toimielimiä, Kreikan hallitusta, kansalaisyhteiskunnan organisaatioita ja korkeakouluja, Georges Dassis asettui selkeästi kannattamaan rauhanomaista ja liittovaltiomaista unionia, jossa edistetään yhteisvastuullisuutta ja kansalaisten hyvinvointia.

Populismia, joka on vaarallisesti nousemassa Euroopan maissa, ei voida torjua sanoilla. Euroopan unionin on tarjottava konkreettisia vastauksia, sillä kansalaiset haluavat turvallisuutta, työtä itselleen ja tulevaisuuden lapsilleen”, sanoi ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis. ”Haluamme unionin, joka kykenee tarjoamaan yhtäläiset mahdollisuudet kaikille. Jotta voimme torjua populismia ja turhautuneisuutta, jota heikoimmassa asemassa olevat ihmiset tuntevat kotimaissamme, meidän on nostettava esiin sosiaaliset näkökohdat mutta pidettävä samalla tietysti huolta EU:n taloudesta.”

Georges Dassis totesi, että tarvitaan vastuuvelvollinen ja vaaleilla valittu Euroopan valtiovarainministeri. Hän mainitsi tulevat Euroopan parlamentin vaalit ja antoi tukensa ylikansallisille listoille, joiden avulla voitaisiin varmistaa, että kansalaisten näkemykset otetaan huomioon. ”Muutoin vaaleissa on kyse kansallisista, ei eurooppalaisista kysymyksistä”, hän tähdensi.

Konferenssin ohessa Georges Dassis vastaanotti palkinnon Kreikan talous- ja sosiaalineuvostolta sitoutumisesta Euroopassa käytävän työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun edistämiseen ja vuoropuhelun tukemisesta. (ks)