ETSK:n muut eturyhmät ‑ryhmä kehottaa innovointiin kansalaisyhteiskunnassa

ETSK:n muut eturyhmät -ryhmä

Muut eturyhmät -ryhmän ylimääräisessä kokouksessa 15. helmikuuta julkistettiin tutkimus aiheesta The future evolution of civil society in the European Union by 2030 (Kansalaisyhteiskunnan kehitys Euroopan unionissa vuoteen 2030 mennessä). Tutkimuksen olivat laatineet ETSK:n tilauksesta Centre for information service, cooperation and development of NGOs (CNVOS – Slovenia) ja European Network of National Civil Society Associations (ENNA). 

Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää paremmin eurooppalaisten kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kehitystä, organisaatioiden kohtaamia haasteita, näiden haasteiden vaikutusta niihin sekä sitä, miten ne reagoivat haasteisiin.

Tutkimus sekä panelistit – joihin kuului myös suhteista ETSK:hon ja AK:hon vastaava Euroopan parlamentin varapuhemies Ramón Luis Valcárcel Siso – ja tapahtuman osanottajat toivat esiin selkeitä ja rohkaisevia merkkejä: ennen kaikkea kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja instituutioiden halukkuuden sitoutua Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa mainittuihin arvoihin (ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen), puolustaa niitä ja toimia niiden mukaisesti sekä säilyttää Euroopan demokraattinen järjestelmä ja kehittää sitä. Tällaisessa järjestelmässä kansalaisyhteiskunnan organisaatiot sitovat yhteiskuntiamme yhteen ja toimivat välittäjinä kansalaisten ja instituutioiden välillä.

Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot edistävät ja puolustavat eurooppalaisia perusarvojamme. Ne luovat ja lujittavat identiteettiä, luottamusta ja yhteisvastuuta. Jotta varmistetaan, että ne voivat mukautua muutoksiin ja haasteisiin ja kykenevät edelleen toimimaan vaikuttajina ja osallistujina päätöksentekoprosessissa, on toteutettava joukko toimenpiteitä. Olisi kehitettävä innovatiivisia työmenetelmiä, ja tässä yhteydessä olisi keskityttävä rahoituslähteiden monipuolistamiseen, hallintostrategioiden mukauttamiseen ja sellaisten uusien palvelujen suunnitteluun, jotka liittyvät kansalaiskasvatukseen, medialukutaitoon ja tosiasioiden tarkistamiseen. (ih)