Gabriele Bischoff kansainvälisenä naistenpäivänä

Kansainvälisenä naistenpäivänä juhlistamme naisia ja muistamme paitsi saavutuksemme myös sen, mitä on vielä edessämme. Työntekijät-ryhmä keskittyy tänä vuonna erityisesti miehiin. Miksi keskittyä miehiin päivänä, jolloin juhlistetaan naisia? Koska sukupuolten tasa-arvossa ei ole kyse vain naisista. Ilman miesten mukanaoloa emme koskaan saavuta todellista sukupuolten tasa-arvoa.

Euroopan unionissa miehistä keskimäärin vain kymmenen prosenttia ottaa isyysvapaata ja vanhempainvapaata. Eräissä jäsenvaltioissa osuus on vain viisi prosenttia. Naiset kantavat päävastuun lasten ja muiden huollettavien hoidosta sekä tekevät suurimman osan kotitöistä. Emme koskaan saavuta sukupuolten tasa-arvoa puuttumatta näihin stereotypioihin.

Euroopan komission lainsäädäntöehdotus vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta olisi varmasti avuksi. Sen myötä otettaisiin käyttöön isien oikeus palkalliseen isyysvapaaseen lapsen syntyessä. Lisäksi siinä säädettäisiin palkallisesta vanhempainvapaasta. Vanhemmat voivat jo nyt ottaa vanhempainvapaata siihen asti kunnes lapsi täyttää kahdeksan vuotta, mutta sen ei tarvitse olla palkallista. Tämä on yksi tärkeimmistä syistä siihen, että niin harvat miehet ottavat vanhempainvapaata. Komissio ehdottaa, että vanhempainvapaa olisi palkallista ja että sitä voisi ottaa, kunnes lapsi täyttää 12 vuotta. Lisäksi komissio esittää uutta viiden päivän palkallista omaishoitovapaata.

Tällaisten yhteisten vähimmäisnormien määrittely on EU:n tarjoama lisäarvo. Meidän Eurooppamme on sosiaalinen, oikeudenmukainen ja demokraattinen.

Maaliskuun 8. päivänä muistan aina liikkeemme kauniin laulun:

Haluamme leipää mutta myös ruusuja. Tänä vuonna haluamme myös direktiivin työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta.

#IwantWorkLifeBalance

Yhteisvastuun merkeissä

Gabriele Bischoff on ETSK:n työntekijät-ryhmän puheenjohtaja