Työnantajat keskustelevat toimenpiteistä osaamisvajeen umpeen kuromiseksi

Työnantajat-ryhmä

Työnantajat-ryhmä järjestää yhdessä suurten bulgarialaisten työnantajajärjestöjen kanssa 22. maaliskuuta Bulgarian Sofiassa konferenssin aiheesta ”Osaamisvajeen umpeen kurominen kasvun ja työpaikkojen luomiseksi – liike-elämän näkökulma”. Panelistit vaihtavat tietoa hyvistä käytänteistä ja keskustelevat konkreettisista ratkaisuista osaamisvajeen umpeen kuromiseksi. Tapahtuma on osa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajavaltion Bulgarian työohjelmaa.

Mitkä ovat nykyisten osaamisen kohtaanto-ongelmien syyt? Miten voimme edistää oikeanlaista osaamista, jota tarvitaan osaamistaloudessa? Miten koulutusjärjestelmiä voidaan sopeuttaa nykyajan haasteisiin? Millaisia uudistuksia tarvitaan? Mitä tulisi tehdä Euroopan ja jäsenvaltioiden tasolla? Tässä vain muutama niistä kysymyksistä, joihin konferenssin osallistujat pyrkivät löytämään vastauksia. Konferenssiin osallistuu puhujina edustajia kansallisista ja eurooppalaisista työnantajajärjestöistä, Bulgarian hallituksesta ja parlamentista sekä EU:n virastoista.

Osaamisvaje muodostaa eurooppalaisille yrityksille kasvavan ongelman. Työntekijät, joilla on asianmukainen osaaminen, ovat yritysten kilpailukyvyn avain. Neljälläkymmenellä prosentilla työnantajista on vaikeuksia löytää työntekijöitä, joiden osaaminen on sellaista, jota yritys tarvitsee kasvua ja innovointia varten. Lisäksi 70 miljoonalta eurooppalaiselta puuttuu asianmukainen luku- ja kirjoitustaito ja vieläkin useammalla on heikko laskutaito ja puutteelliset digitaaliset taidot. (lj)