Vammaisten naisten oikeuksien varmistaminen edellyttää lisätoimia EU:n lainsäädännössä

Vammaisten naisten tulisi voida itse päättää heitä koskevista asioista ja olla asianmukaisesti edustettuina julkisissa instituutioissa, totesivat vammaisjärjestöt Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa järjestetyssä konferenssissa aiheesta ”Vammaiset naiset EU:ssa: tilanne ja jatkotoimet”.

Useimmat puhujat olivat yhtä mieltä siitä, että vammaiset naiset ovat heikommassa asemassa kuin vammaiset miehet, ja saavutetusta edistyksestä huolimatta heihin kohdistuu EU:ssa edelleen kaksinkertaista syrjintää. Konferenssissa korostettiin, ettei vammaisia naisia varten ole olemassa erityisiä poliittisia toimia. Puhujat tähdensivät, että EU-tasolla on edistettävä lainsäädäntöä, jonka avulla voidaan suojella etenkin vammaisten naisten oikeuksia. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä vammaisiin naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, sillä he joutuvat luultavammin perheväkivallan uhreiksi. Konferenssin osanottajina oli eri vammaisjärjestöjen sekä Euroopan komission ja Euroopan parlamentin edustajia. (mb/ia)