ETSK on kutsuttu osallistumaan Emmanuel Macronin käynnistämään EU-kansalaisten kuulemishankkeeseen

ETSK:lla on merkittävä rooli Ranskan presidentin ehdottamissa julkisissa kuulemisissa, sillä ETSK:n päivittäin tekemät aloitteet, jotka antavat kansalaisyhteiskunnalle mahdollisuuden esittää näkemyksiään, kun unionia kehitetetään korkeimmalla tasolla, ovat täysin kuulemisten lähtökohtana olevan ajatuksen mukaisia. Tämä oli viesti, jonka Ranskan Eurooppa-asiain ministeri Nathalie Loiseau välitti puheenvuorossaan ETSK:n täysistunnolle Brysselissä 15. helmikuuta.

Ministeri esitteli Ranskan presidentin Emmanuel Macronin hankkeen käynnistää julkisten kuulemisten sarja kaikissa jäsenvaltioissa EU:n rakentamiseksi uudelleen niiden toiveiden ja ehdotusten mutta myös moitteiden ja huolenaiheiden pohjalta, joita unionin kansalaiset esittävät kuulemisissa.

”Tarkoitus on antaa eurooppalaisille uusi tilaisuus ilmaista mielipiteensä, jotta voimme määrittää alat, joilla EU on läsnä liian vähän, joilla ihmiset haluaisivat EU:n toteuttavan toisenlaisia toimenpiteitä ja joilla EU puuttuu heidän mielestään asioihin ehkä jopa liiaksi”, ministeri kertoi.

Ajatuksena on saada huomattava määrä ihmisiä osallistumaan järjestämällä perinteisiä keskusteluja, verkkokuulemisia ja demokraattisia osallistavia tapahtumia.

ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis sanoi pitävänsä aloitetta tervetulleena ja viittasi kahteen laajamittaiseen kuulemisten sarjaan, jotka perustuvat samaan perusajatukseen ja jotka ETSK on järjestänyt kahden viime vuoden aikana EU:n jäsenvaltioissa, toisen muuttajien tilanteesta ja toisen Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä valkoisesta kirjasta.

Ministeri ilmoitti, että 24 EU-maata on jo ilmoittautunut osallistuakseen kuulemisiin, jotka on määrä toteuttaa huhti–lokakuussa 2018. Tulokset on tarkoitus ottaa huomioon analyysissä, jonka valtion- ja hallitusten päämiehet laativat. Heidän on määrä tarkastella suosituksia joulukuussa 2018 kokoontuvassa Eurooppa-neuvostossa. (dm)