ETSK Euroopan teollisuuden päivässä

”Euroopan teollisuuden haasteet ovat poikkeuksellisia, eikä yksikään jäsenvaltio voi selviytyä niistä yksin. Mutta myös mahdollisuudet ovat valtavia. Meidän on tartuttava niihin säilyttääksemme johtoasemamme, joka meillä on monilla aloilla, ja saadaksemme sen takaisin niillä aloilla, joilla olemme melkein menettäneet sen kilpailijoille.”

”Voimme kuitenkin onnistua tällä tiellä vain, jos kaikki 28 jäsenvaltiota toimivat yhdessä, eivät yksinään. Kehotankin komissiota ja jäsenvaltioita nivomaan lukuisat poliittiset toimet yhdeksi pitkäjänteiseksi strategiaksi ja sitouttamaan jäsenvaltiot johdonmukaiseen toimintaan, jotta voidaan tukea teollisuusklustereita valtioiden rajojen yli”, sanoi ETSK:n varapuheenjohtaja Gonçalo Lobo Xavier Euroopan teollisuuden päivässä.

ETSK kehottaa 15. helmikuuta antamassaan lausunnossa Investoimme älykkääseen, innovatiiviseen ja kestävään teollisuuteen edistämään yhtenäismarkkinoiden ja myös pääomamarkkinoiden loppuun saattamista. Etenkin on vahvistettava standardointia ja itsesääntelyä.

”Vähähiilinen ja kiertotalous tarjoavat monia liiketoimintamahdollisuuksia. Jotta niitä voidaan hyödyntää, tarvitaan yhteinen kehys ja pitkäjänteinen strategia, ja myös jäsenvaltioiden on sitouduttava johdonmukaisiin toimiin. Lisäksi yrityksemme tarvitsevat tasapuoliset toimintaedellytykset. Tämän vuoksi komission on aktiivisesti torjuttava epäterveitä kauppatapoja”, sanoi lausunnon esittelijä Bojidar Danev.

Koska työmarkkinoiden rakenne tulee muuttumaan merkittävästi, ETSK vaatii asianmukaista arviointia, jotta voidaan välttää työntekijöihin kohdistuvat mahdolliset haittavaikutukset. Työssäoppimismahdollisuuksia olisi tarjottava paljon nykyistä laajemmin, jotta työntekijät voivat päivittää taitojaan ja digitaalista osaamistaan.

”Ihmisten on oltava muutoksen keskiössä”, totesi lausunnon toinen esittelijä Monica Sitarová Hrušecká. ”Uusien teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia on hyödynnettävä paitsi uusien tuotteiden luomiseksi myös henkilöstön työolojen parantamiseksi.” (sma)

Kuvassa: ETSK:n varapuheenjohtaja Gonçalo Lobo Xavier