Taloustiukkuuden opetukset edellyttävät muutosta politiikkaan

Lessons learned

Kriisinhallinnassa tulisi jatkossa tähdätä parempaan finanssipoliittisten ja sosiaalisten tavoitteiden tasapainoon, jotta vältetään asianomaisten maiden talouden kapasiteettiin, työmarkkinoihin ja sosiaaliturvajärjestelmiin kohdistuvat kielteiset vaikutukset. Ankaran tiukkuuden sijaan EU:n toimielinten tulisi noudattaa toimintapolitiikkaa, joka edistää taloudellista yhteistyötä, kasvua ja yhteisvastuuta, ETSK tähdentää aiheesta ”Kokemuksista opiksi: tiukkojen säästöpolitiikkojen välttäminen” antamassaan oma-aloitteisessa lausunnossa.

”EU:n toimielimillä tulisi olla yksinomainen vastuu sopeutusohjelmien kehittämisestä ja toteuttamisesta siinäkin tapauksessa, että solmitaan kumppanuuksia ulkopuolisten tahojen kanssa”, sanoi esittelijä José Leirião (ryhmä ”muut eturyhmät”, PT). ”Se on äärimmäisen tärkeää, koska ohjelmien on oltava linjassa yhteisten arvojemme ja tavoitteidemme kanssa ja koska niissä on vältettävä aikaisemmin ilmenneet epäjohdonmukaisuudet ja puutteet.”

Viimeisimmästä kriisistä saatujen kokemusten perusteella EU:n toimielinten tulisi varmistaa, että työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunnan edustajat osallistetaan yhdenvertaisina muiden osapuolten kanssa kyseisten ohjelmien perustamiseen, määräaikaisseurantaan ja arviointiin.

Komitea on tyytyväinen komission aikomukseen uudistaa euroa luopumalla säästötoimista ja syventämällä EMU:a, koska se katsoo, että uudistettu ja loppuun saatettu EMU tekee EU:sta vastustuskykyisemmän epäsymmetrisiin häiriöihin nähden ja auttaa ehkäisemään tulevia kriisejä.

ETSK kehottaa komissiota kuitenkin suunnittelemaan täydentäviä ohjelmia, joilla edistetään taloudellista ja sosiaalista elpymistä maissa, jotka ovat olleet tai ovat edelleen säästötoimien kohteena, ja katsoo, että komission olisi ehdotettava toimenpiteitä, joilla voidaan puuttua EU:n tasolla köyhyyden lisääntymiseen ja turvata sosiaalinen suojelu. (jk)