ETSK:n ryhdyttävä lääketieteellisen teknologian alaa koskeviin toimiin

EU:n toimielimien on johdettava Euroopan lääketieteellisen teknologian alan optimointia, koska alan tehokkuutta haittaavat nykyään liiallinen hajanaisuus ja kasvavat kilpailupaineet, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea totesi täysistunnossaan 14. helmikuuta 2018.

Lausunnossaan Teolliset muutokset terveysalalla ETSK varoitti, että kilpailijat ovat jo Euroopan kintereillä. Kauppaneuvotteluissa on näin ollen turvattava ajantasainen eurooppalainen tuotanto huolehdittaessa yleiskattavasta terveydenhuollosta. 

”On EU:n vastuulla yksinkertaistaa lääketieteellisen teknologian alaa, yhdistää eri maissa ja alueilla käynnistettyjä aloitteita ja huolehtia alan kansainvälisestä kilpailukyvystä. Eurooppalaisten hallitusten, vakuutusyhtiöiden, sääntelyviranomaisten, potilaiden ja hoitohenkilökunnan edustajien sekä alan teollisuuden on tehtävä yhteistyötä ja kehitettävä yhteinen strategia”, sanoi esittelijä Joost van Iersel.

”Myös inhimillinen tekijä on erittäin tärkeä”, lisäsi toinen esittelijä Enrico Gibellieri. Siirtyminen uudenlaiseen terveydenhuolto- ja hoiva-alaan edellyttää avointa suhtautumista ja uudenlaista ammattitaitoa sekä terveydenhuolto- ja hoiva-alaan liittyvän toiminnan järjestämistä uudelleen. Terveys- ja sosiaalipalvelujen alalla käytävää Euroopan tason työmarkkinavuoropuhelua tulee tiivistää, ja tässä yhteydessä on keskityttävä yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ohjelmiin sekä asianmukaisiin työoloihin.”

Vaikka lääketieteellinen teknologia on kukoistava ala ja yhä johtavassa asemassa, alan nykyisin kohtaamiin haasteisiin – kuten epäterveisiin kaupan käytäntöihin ja huomattavaan hajanaisuuteen – on puututtava nyt, jotta voidaan mukautua nopeasti jatkuvasti muuttuviin olosuhteisiin. (sma)