Turkilla on ratkaiseva rooli pakolaiskriisissä, mutta parantamisen varaakin on

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) sanoo helmikuun täysistunnossa hyväksymässään lausunnossa tunnustavansa Turkin ponnistelut yli kolmen miljoonan pakolaisen vastaanottamisessa, mutta korostaa, että Turkin on myönnettävä heille kansainvälisen oikeuden edellyttämä syrjimätön suojelu.

ETSK kritisoi sitä, että Turkissa olevat pakolaiset kohtaavat ”työmarkkinoille pääsyssä ja peruspalvelujen kuten terveys- ja hyvinvointipalvelujen ja koulutuksen saannissa sekä yleisesti yhteiskuntaan kotouttamisessa – – suuria esteitä, puutteita ja ongelmia”.

Esittelijä Dimitris Dimitriadis korosti, että toisaalta EU:n jäsenvaltioiden saavuttamat tulokset pakolaisten sisäisten siirtojen ja uudelleensijoittamisten suhteen ovat edelleen pettymys. Hän lisäsi ETSK:n tuomitsevan jyrkästi eräiden jäsenvaltioiden muukalaisvihamielisen asennoitumisen pakolaiskriisiin.

Esittelijä sanoi ETSK:n vaativan mekanismin luomista sen seuraamiseksi, noudattavatko molemmat osapuolet EU:n ja Turkin pakolaisjulkilausumaa, joka annettiin vuonna 2016 sääntöjenvastaisen muuttoliikkeen hillitsemiseksi.

ETSK ilmaisi myös huolensa Turkin ihmisoikeustilanteesta sekä Turkin kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden yhä useammin kohtaamista esteistä, sillä nämä järjestöt antavat pakolaisille merkittävää humanitaarista apua.

”Mille tahansa maalle näin suuret pakolaismäärät ovat suuri haaste, mutta se ei poista velvoitetta turvata pakolaisten ihmisarvo”, ETSK:n jäsenet totesivat lausunnon käsittelyn aikana. (ll)