ETSK:n mukaan komission ehdotus muiden tietojen kuin henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta ei ole riittävän kunnianhimoinen

Euroopan komission ehdotus on myöhässä ja siitä puuttuu kunnianhimoa, johdonmukaisuutta ja vakuuttavia mekanismeja tehokkaaseen täytäntöönpanoon.

Muiden tietojen kuin henkilötietojen vapaata liikkuvuutta käsittelevässä lausunnossaan, jonka esittelijä on Jorge Pegado Liz ja joka hyväksyttiin helmikuun täysistunnossa, ETSK vastustaa Euroopan komission omaksumaa lähestymistapaa.

Komitea painottaa, että lainsäädäntöaloite muiden tietojen kuin henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta on perusedellytys digitaalistrategian tavoitteiden saavuttamiseksi ja digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi.

ETSK katsoo kuitenkin, että komissio ei tosiasiassa käsittele kolmea tärkeintä tavoitetta, ja sen vuoksi komitea ei voi kannattaa nykyistä ehdotusta. ”Ehdotus ei edistä perustavoitteiden saavuttamista”, totesi Pegado Liz. ”Sen on oltava osa kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa ja ensimmäinen askel edettäessä tulevaisuudessa kohti kunnianhimoisempaa tapaa toteuttaa muiden kuin henkilötietojen aidosti vapaa liikkuvuus Euroopan unionin digitaalisilla markkinoilla.”

  • Tietojen säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset

Tavoite 1: Lisätään muiden tietojen kuin henkilötietojen rajatylittävää liikkuvuutta sisämarkkinoilla.

  • Tietojen saatavuus toimivaltaisten viranomaisten käyttöön

Tavoite 2: Varmistetaan, että toimivaltaisilla viranomaisilla oleva toimivalta pyytää ja päästä käsiksi tietoihin tarkastusta ja tilintarkastusta sekä muuta säännöksiin perustuvaa valvontaa varten säilyy muuttumattomana.

  • Tietojen siirtäminen ammattimaisia käyttäjiä varten

Tavoite 3: Tehdään tietojen tallennus- tai muiden käsittelypalvelujen ammattimaisille käyttäjille helpommaksi vaihtaa palveluntarjoajaa tai siirtää tietoa. (mp)

Valokuvassa on Jorge Pegado Liz, muiden tietojen kuin henkilötietojen vapaata liikkuvuutta EU:ssa käsittelevän ETSK:n lausunnon esittelijä.