Kroatian EU-puheenjohtajuuskauden painopisteet saavat komitean tuen

Kroatian ulko- ja Eurooppa-asioista vastaava ministeri Gordan Grlić Radman esitteli ETSK:lle 22. tammikuuta pidetyssä täysistunnossa Kroatian EU-puheenjohtajuuskauden painopisteet. Kausi on ensimmäinen maan liityttyä unioniin vuonna 2013.

ETSK antoi tukensa EU:n neuvoston uuden puheenjohtajavaltion Kroatian painopisteille todeten, että vertautuvat voimakkaasti komitean omaan ohjelmaan, jolla pyritään edistämään yhteisiin arvoihin perustuvaa vahvaa ja vaurasta Eurooppaa.

Grlić Radman kertoi, että puheenjohtajavaltio Kroatia oli valinnut tunnuslauseekseen ”Vahva Eurooppa haasteiden maailmassa”, sillä se kuvastaa visiota kaikkien jäsenvaltioidensa ja kansalaistensa hyväksi toimivasta EU:sta. Kroatian EU-politiikka seuraavien kuuden kuukauden aikana perustuu neljään pilariin: kehittyvä Eurooppa, suojeleva Eurooppa, yhteyksien Eurooppa ja vaikutusvaltainen Eurooppa.

ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier kertoi kannattavansa tätä lähestymistapaa sanoen, että ”voimme olla vilpittömästi samaa mieltä näistä painopisteistä”. Hän lisäsi ETSK:n pitävän erityisen tervetulleena sitä, että Kroatia panee painoa kehittyvälle Euroopalle varmistamalla entistä paremmat olosuhteet ja mahdollisuudet kaikille EU:n kansalaisille tasapainoisen ja kestävän kasvun avulla.

”Olemme vakuuttuneita siitä, että kestävän kehityksen toimintaohjelman on oltava EU:n ensisijainen tavoite seuraavalla vuosikymmenellä, sillä se varmistaa moitteettoman tasapainon taloudellisen hyvinvoinnin, ympäristökysymysten ja sosiaalisen osallisuuden välillä”, Jahier totesi.

Kroatialaisministeri mainitsi lisäksi, että hänen maansa tukee jatkossakin uskottavaa ja ansioihin perustuvaa EU:n laajentumispolitiikkaa. ETSK on valmis kannattamaan asiaan liittyviä Kroatian pyrkimyksiä, Luca Jahier totesi päätteeksi. (ll)