Ihmisten tasalta – Jakso 3: Tiukka suhtautuminen sukupuolittunutta väkivaltaa kohtaan

Koti on vähiten turvallinen paikka joka kolmannelle naiselle EU:ssa. Joka päivä keskimäärin 12 eurooppalaista naista kuolee sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreina. Vaikka prosenttiosuudet eivät liene yhtä korkeat kaikissa osissa Eurooppaa, naiset eivät kuitenkaan ole turvassa millään suunnalla.

Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Hyvät lukijat

Vuoden alkua ovat leimanneet useat Euroopan unionin tulevaisuutta muokkaavat tapahtumat

Brexit

Brittijäsenet osallistuivat täysistuntoon viimeisen kerran 22. tammikuuta. Lähtö ei ollut kivuton eikä helppo: siitä ovat osoituksena niin heidän komiteassa tekemänsä työ kuin tuona päivänä pidetty seremoniakin. Lause, jota tuona päivänä toisteltiin, jäi kuitenkin soimaan mieliimme: ”Emme sano hyvästi, vaan näkemiin.”

Haluan uskoa, että välimme säilyvät tiiviinä, sillä kansalaisyhteiskunnalla ei ole rajoja.

Tärkeitä päivämääriä

Uusia julkaisuja

Kansalaisyhteiskunnan mediaseminaarin 2019 raportti on julkaistu

ETSK:n järjestämän kansalaisyhteiskunnan 13. mediaseminaarin ”Ihmisten EU ihmisiä varten – kansalaisyhteiskunnan rooli viestittäessä Euroopan unionista” raportti on nyt luettavissa verkossa.

Uutisia ETSK:sta

Brexit: ETSK osoitti kunnioitustaan brittijäsenilleen – ”Ceci n'est qu'un au revoir, mes amis”

ETSK osoitti kunnioitustaan brittijäsenilleen 22. tammikuuta 2020 pidetyssä täysistunnossa, joka oli heille viimeinen ennen Yhdistyneen kuningaskunnan eroamista EU:sta 31. tammikuuta. Yhdistynyttä kuningaskuntaa edustaneet 24 jäsentä saivat muistomitalin tilaisuudessa, jossa ETSK painotti sitoutuvansa säilyttämään vahvat siteet Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisyhteiskuntaan brexitin jälkeen.

Kroatian EU-puheenjohtajuuskauden painopisteet saavat komitean tuen

Kroatian ulko- ja Eurooppa-asioista vastaava ministeri Gordan Grlić Radman esitteli ETSK:lle 22. tammikuuta pidetyssä täysistunnossa Kroatian EU-puheenjohtajuuskauden painopisteet. Kausi on ensimmäinen maan liityttyä unioniin vuonna 2013.

End the Cage Age

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi Brysselissä pidetyssä täysistunnossaan puheenvuoron tuotantoeläinten häkkikasvatuksen lopettamista koskevalleeurooppalaiselle kansalaisaloitteelle ”End the Cage Age” ja tarjosi Euroopan tason foorumin tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyvien tavoitteiden ja huolenaiheiden ilmaisemiselle.

Euroopan on näytettävä tietä vihreään tulevaisuuteen ja toimittava esimerkkinä

Ilmastonmuutoksen torjunta oli tärkeällä sijalla ETSK:n tammikuun täysistunnon esityslistalla. Istunnossa keskusteltiin COP25-kokouksesta ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta ja annettiin selkeä viesti: on ryhdyttävä kiireellisiin toimiin, jotta ilmastonsuojelusta ja kestävästä kehityksestä voi tulla todellisuutta, ja Euroopan unionin on otettava johtoasema.

Tarvitsemme ihmisten ja maapallon hyväksi toimivaa hyvinvointitaloutta

EU:lla on kiire vastata vuosikymmenen kestäneistä talouden häiriöistä sekä muuttoliikekriisistä, yhteiskunnallisesta tyytymättömyydestä ja ympäristön pilaantumisesta johtuviin moninaisiin haasteisiin. Kuten ETSK toteaa tammikuussa antamassaan lausunnossa, sen on uudistuttava nopeasti kansalaistensa edun vuoksi.

ETSK:n vierailu Japaniin: keskusteltavana kauppa ja kestävä kehitys

ETSK:ssa toimivan EU:n ja Japanin seurantakomitean jäsenet vierailivat Japanissa 27.–31. tammikuuta keskustellakseen vuoden 2019 helmikuusta voimassa olleen talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanosta ja yhteistyön vahvistamisesta japanilaisten kumppanien kanssa. Vierailun aikana käytiin myös ensimmäinen yhteinen vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan kanssa ja vaihdettiin näkemyksiä kauppaan ja kestävään kehitykseen liittyvistä kysymyksistä.

Uutisia ryhmiltä

Työnantajat-ryhmä valitsi ehdokkaansa ETSK:n keskeisiin tehtäviin kaudelle 2020–2022

ETSK:n työnantajat-ryhmä

Työnantajat-ryhmä valitsi ryhmän nykyisen puheenjohtajan Jacek Krawczykin ehdokkaakseen ETSK:n seuraavaksi puheenjohtajaksi. Stefano Mallia valittiin ryhmän seuraavaksi puheenjohtajaksi. Ryhmän jäsenet ovat valinneet myös ehdokkaansa useisiin keskeisiin tehtäviin ETSK:n seuraavalle toimikaudelle.

Työntekijät-ryhmä keskustelee Sisiliassa muuttoliikkeestä, ihmisoikeuksista ja ammattiliittojen roolista

ETSK:n työntekijät-ryhmä

Työntekijät-ryhmä matkustaa 27. helmikuuta Sisiliaan, jonne merkittävä osa Italiaan tulevista muuttajista ja pakolaisista aluksi saapuu. Tarkoituksena on kuunnella näiden kokemuksia sekä keskustella paikallisten ja alueellisten toimijoiden, ammattiliittoaktiivien ja kansalaisyhteiskunnan jäsenten kanssa viimeksi mainittujen suurimmista ongelmista ja haasteista.

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia

Stasys Eidrigevičiusin pieniä onnen murusia esillä ETSK:ssa

ETSK:ssa on parhaillaan näytteillä nimekkään liettualaisen taiteilijan Stasys Eidrigevičiusin töitä. Hän on palkittu taidemaalari, piirtäjä, kuvittaja sekä juliste-, performanssi- ja installaatiotaiteilija.

Kansainvälinen työjärjestö ILO: 100 vuotta sosiaalista suojelua

ETSK isännöi ILOn satavuotisjuhlan kunniaksi näyttelyä, jossa kerrotaan järjestön historiasta ja työstä. Näyttely on nimeltään 100 years of Social Protection with the International Labour Organization, ja se on esillä ETSK:n tiloissa koko helmikuun.