ETSK:n kuulemistilaisuudessa kehotettiin etsimään maailmanlaajuista ratkaisua verotukseen digitaalitaloudessa

ETSK:n 29. tammikuuta 2019 järjestämässä kuulemistilaisuudessa veroasiantuntijat ja kansalaisyhteiskunnan edustajat kehottivat etsimään tehokkaan maailmanlaajuisen ratkaisun digitaalitaloudessa toimivien yritysten verottamiseen, jotta voitaisiin ehkäistä enemmät yksipuoliset toimet ja edistää kestävää kasvua ja investointeja sekä verotuksen oikeusvarmuutta ja yhdenvertaisuutta.

Korkean tason puhujat totesivat, että ainoastaan maailmanlaajuinen ratkaisu voi olla tehokas niin sääntelyn kuin hallinnon osalta, ja he suhtautuivat myönteisesti meneillään oleviin keskusteluihin, jotka ovat osa veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja (BEPS) koskevaa OECD:n osallistavaa kehystä.

Osallistujat keskustelivat mahdollisista lähestymistavoista digitaalisessa taloudessa toimivien yritysten verottamiseen, jota käsitellään parhaillaan osana mainittua kehystä. Tähän sisältyisi uusien järjestelmien luominen kansainvälisten verotusoikeuksien myöntämiseen (ottaen huomioon käyttäjien osallistumisen, aineettomat hyödykkeet ja merkittävän taloudellisen läsnäolon), ja valtioiden mahdollisuus harjoittaa verotusoikeutta veropohjan rapautumisen ja voitonsiirtojen tapauksessa.

Ehdotettiin, että olisi tutkittava kattavasti mahdollisuutta käsitellä verotuskysymystä arvonlisäverojärjestelmän puitteissa ja että yhteinen määritelmä arvonmuodostuksen käsitteelle on tarpeen. Lisäksi päätettiin, että on tarvetta myös tutkia edelleen, olisiko verotulojen jakamiseen keskittyvä tuloverotus parempi ratkaisu kuin kulutuksen verottaminen.

Puhujat painottivat, että uusia sääntöjä suunniteltaessa on noudatettava tiettyjä perusperiaatteita, kuten kaksinkertaisen verotuksen välttämistä, yksinkertaisuutta, varmuutta ja yhdenvertaisuutta. Yksinkertaistettu menetelmä on erityisen tärkeä asianomaisille osapuolille, ja lisäksi on kehitettävä ja pantava täytäntöön tasapuolisia ja tehokkaita riidanratkaisumekanismeja. Puhujat suosittivat myös uuden taloudellisen analyysin laatimista BEPS-hankkeen vaikutuksesta ja tulevaisuudessa mahdollisesti toteutettavien toimenpiteiden vaikutuksista.

Kuulemistilaisuuden tuloksia hyödynnetään laadittaessa oma-aloitteista lausuntoa, jonka esittelijänä toimii Krister Andersson ja joka on määrä antaa heinäkuun täysistunnossa. (jk)