Työnantajat-ryhmän hankkeet Romanian puheenjohtajakaudella

ETSK:n työnantajat-ryhmä

”Koheesio, yhteinen eurooppalainen arvo” on vuoden 2019 alkupuolella Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltiona toimivan Romanian tunnuslause. Työnantajat-ryhmä on havainnut lukuisia synergiaetuja puheenjohtajavaltio Romanian ja sen omien painopisteiden välillä. Sen vuoksi ryhmä suunnittelee yrittäjyyttä käsittelevän tapahtuman järjestämistä Romanian puheenjohtajakaudella.

Työnantajat-ryhmä järjestää huhtikuussa Bukarestissa eurooppalaista yrittäjyysmallia käsittelevän korkean tason konferenssin Romanian presidentin suojeluksessa ja yhteistyössä Romanian työnantajajärjestön kanssa. Tapahtumassa keskustellaan pk-yrityspolitiikan tulevaisuudesta ja uuden vision ja lisätoimenpiteiden tarpeesta sekä jäsenvaltio- että EU-tasolla yrittäjyyden ja pk-yritysten tukemiseksi. Työnantajat katsovat, että yrittäjyyden ja pk-yritysten kilpailukyvyn edistäminen kypsänä, aloitteellisena ja tehokkaana toimintapolitiikkana on omiaan vahvistamaan Eurooppaa ja antamaan sille paremmat mahdollisuudet vastata nykyisiin haasteisiin. (lj)