Sopimukseton brexit uhkaa ilmailu- ja kemianteollisuuden toimintakykyä sekä Britanniassa että EU:ssa

Neuvoa-antavan valiokunnan ”teollisuuden muutokset” (CCMI) ETSK:ssa järjestämässä korkean tason keskustelutilaisuudessa brexitin vaikutuksista ilmailu- ja kemianteollisuuteen oltiin yhtä mieltä siitä, että Britannian pitäisi pysyä EU:n lainsäädännön kanssa samoilla linjoilla ja että kemikaalien osalta keskeisen tärkeä on REACH-asetus. Ilmailuteollisuutta varten pitäisi tehdä vastavuoroisuussopimukset tärkeimmillä aloilla ja pidentää suunniteltua siirtymäaikaa vähintään viiteen vuoteen.

”Pääaloille on olennaisen tärkeää löytää vastavuoroisuuden varmistavia ratkaisuja”, huomautti Euroopan avaruus- ja puolustusalan yhdistyksen ASD:n pääsihteeri Jan Pie, joka kehotti pidentämään siirtymäaikaa. Sopimuksettomuuden vaikutukset tuntuisivat eniten toimitusketjuissa, koska JOT-toimitukset edellyttävät niiden olevan saumattomia. Komponentteja liikutellaan usein monta kertaa Kanaalin yli ennen tuotteen lopullista kokoonpanoa. Yhdenkin tavaran kuljetuksen estyminen lamauttaisi koko toimitusketjun. Sama pätee työntekijöiden liikkumiseen: erityisasiantuntijoiden on voitava liikkua viivytyksittä Britannian ja EU:n välillä. Yritysten suurimpana murheena ovat EU:n ja Britannian väliset sääntelyerot.

Britannian kemianteollisuuden järjestön CIA:n kansainvälisen kaupan päällikkö Ian Cranshaw korosti brexit-sopimuksen olevan välttämätön myös kemianteollisuudelle. Ala on maalle erittäin merkityksellinen, sillä sen liikevaihto on 18 miljardia puntaa ja se tarjoaa suoraan 150 000 ja välillisesti 500 000 työpaikkaa. Varmuus on se, mitä teollisuus eniten kaipaa. Kun Cranshaw’n edustama järjestö kysyi asiaa jäsenyrityksiltään, yksikään niistä ei vastannut, että brexitistä olisi niille hyötyä.

”Voimme oppia tästä sen, että viestintää sisämarkkinoiden saavutuksista ja EU-jäsenyyden monista hyödyistä sekä teollisuudelle että kansalaisille tulee parantaa”, summasi CCMI:n puheenjohtaja Lucie Studničná.

Kysymys siitä, kuka loppujen lopuksi hyötyy brexitistä, jäi ilman vastausta. (sma)