ETSK:n työntekijät-ryhmä on tyytyväinen sopimukseen työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta

ETSK:n työntekijät-ryhmä

Euroopan parlamentti, Euroopan komissio ja jäsenvaltiot pääsivät 24. tammikuuta sopimukseen työ- ja yksityiselämän tasapainottamista koskevasta direktiivistä. Sopimus on konkreettinen askel pyrittäessä tekemään työssä olevien vanhempien ja hoitovastuun kantajien elämää helpommaksi EU:ssa”, sanoi Gaby Bischoff, joka on ETSK:n työntekijät-ryhmän puheenjohtaja.

Työntekijät-ryhmä on lausunnollaan työssäkäyvien vanhempien ja omaishoitajien työ- ja perhe-elämän tasapainottamisesta virittänyt ETSK:ssa keskustelua hoitovastuuta kantavien työntekijöiden oikeudellisen aseman parantamisesta, onhan ammattiyhdistyliike ajanut tätä säädösaloitetta Euroopan sosiaalisen pilarin olennaisena osana tavoitteenaan Euroopan unionin kansalaisten sosiaalinen edistys.

”Olemme hyvillämme edistystä tuovasta sopimuksesta, jossa sovitaan kymmenen päivän mittaisesta isyyslomasta lapsen syntymän aikoihin. Lomapalkka isille tai vastaaville lähikumppaneille on sairausloman palkan suuruinen. Siten täyttyy ehdotuksen tavoite kasvattaa isien ja kumppanien osallisuutta. Äideillä ja isillä on oikeus vanhempainlomaan, johon liittyy tasoltaan ’riittävä’ palkka. Tämä oli keskeinen ammattiyhdistysliikkeen ajama asia. Sen pyrkimyksenä on auttaa vanhempia sovittamaan työ- ja yksityiselämänsä paremmin yhteen. Lisäksi sairaasta sukulaisestaan huolehtivilla on vastedes oikeus viiden päivän mittaiseen omaishoitovapaaseen”, Gaby Bischoff sanoi.

”Työ- ja yksityiselämän tasapainottamiseen tähtäävä toimintapolitiikka on keino mahdollistaa naisille ja miehille valintojen tekeminen tasavertaisista lähtökohdista”, sanoi lausunnon esittelijänä toiminutErika Koller. ”Sopimus ei ole ihmelääke, mutta se on eittämättä askel oikeaan suuntaan.” (ppr)