Yhteiskunnat suurkaupunkien ulkopuolella: kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden rooli populismin edessä

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

Populismi on EU:ssa tällä hetkellä vahvimmillaan sitten 1930-luvun. ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä on teettänyt aiheeseen liittyen tutkimuksen Societies Outside Metropolises: the Role of Civil Society Organisations in Facing Populism, joka on nyt saatavilla verkossa.

Tutkimuksessa yksilöidään tekijöitä, joiden vuoksi kansalaiset valitsevat populismin, ja kartoitetaan kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden roolia sen torjunnassa. Tarkasteltavina on kahdeksan suurkaupunkien ulkopuolista aluetta, joilla populistit ovat saaneet paljon ääniä. Ne on valittu neljästä maasta siten, että kustakin maasta on mukana yksi EU:n keskimääräisen bkt:n ylittävä ja yksi keskiarvon alittava alue:

  • Klagenfurt-Villach ja Niederösterreich-Süd (Itävalta)
  • Drôme ja Aisne (Ranska)
  • Udine ja Reggio di Calabria (Italia)
  • Płocki ja Nowosądecki (Puola)

Talouden alamäki, sosiaalinen epävakaus ja alhainen koulutustaso ovat merkittäviä populistien kannatuksen kasvua selittäviä tekijöitä kaikkialla EU:ssa. On kuitenkin myös tätä tärkeämpiä, toisiinsa kytkeytyviä tekijöitä. Todellista tai koettua epävarmuutta esimerkiksi ruokkii päivästä toiseen disinformaatio, ja toisaalta nuoria äänestäjiä vetää puoleensa ajatus siitä, että populistiset puolueet voivat saada ummehtuneissa ja toimimattomissa poliittisissa järjestelmissä aikaan myönteisen muutoksen.

Moninainen Eurooppa -ryhmä on vakaasti sitä mieltä, että ETSK:n jäsenillä on kaksinkertainen vastuu: tehostaa sekä valtio- että EU-tasolla toimia verkostojen lujittamiseksi, EU:hun liittyvien asioiden selostamiseksi nykyistä paremmin ja unionin tuomiseksi lähemmäs kansalaisia. Liberaalin demokratian vaaliminen ja ylläpitäminen on pohjimmiltaan kaikkien asia! (cl)