Merkittävästä potentiaalistaan huolimatta ehdotetun alv-uudistuksen onnistumista ei voida pitää itsestäänselvyytenä

VAT tax reform

On hyödynnettävä jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksessa sovellettavan uuden alv-järjestelmän koko potentiaali ja rajoitettava mahdollisia kielteisiä sisämarkkinavaikutuksia, toteaa ETSK lausunnossaan komission ehdotuksesta. Ehdotuksen menestyksekäs täytäntöönpano edellyttää viranomaisten välisen yhteistyön lisäämistä ja laajamittaista viestintää.

ETSK pitää ehdotettua uudistusta ratkaisevan tärkeänä, jotta voidaan toteuttaa määräpaikkaperiaatteeseen perustuva yritysten välisen tavarakaupan lopullinen alv-järjestelmä. Komitea katsoo, että uusi kehys voi tuoda konkreettisia hyötyjä yrityksille.

”Uudistuksella voi olla myönteinen vaikutus yrityksiin ja niiden kasvuun, mutta sen onnistumista ei voida pitää itsestäänselvyytenä”, totesi esittelijä Krister Andersson. ”Säännöt on pantava asianmukaisesti täytäntöön, ja kansallisten veroviranomaisten on tehostettava päivittäistä yhteistyötään ja ryhdyttävä myös toteuttamaan tiedotuskampanjaa”, hän selitti.

Vaikka uudistuksella muutetaan rajat ylittävän yritysten välisen tavarakaupan verotusta, palveluja verotetaan edelleen eri järjestelmän mukaisesti. Koska tästä aiheutuu todennäköisesti ongelmia, ETSK kehottaa tutkimaan, millä tavoin niin palvelut kuin tavaratkin kattava järjestelmä saadaan käyttöön mahdollisimman nopeasti.

”Tavaroiden ja palvelujen samanlainen kohtelu verotuksessa edistäisi paremmin kasvua ja tarjoaisi tehokkaampaa suojaa petoksia vastaan”, totesi lausunnon toinen esittelijä Giuseppe Guerini.

ETSK esittää lausunnossaan käytännön suosituksia siitä, miten uudistus voidaan panna täytäntöön, ja pyytää komissiota selventämään alv:n erityisjärjestelmää (One Stop Shop) ja luotettavaksi tunnustettua verovelvollista koskevia ehdotettuja säännöksiä. Komitea on huolissaan, että ehdotettu säädös voi luoda uusia esteitä pk-yrityksille ja startup-yrityksille. ETSK suosittaa lisäksi, että tietoteknisiin laitteisiin ja ohjelmistoihin investoidaan riittävästi, jotta voidaan kehittää asianmukaisesti vakaa ja luotettava erityisjärjestelmä. (jk)