Häiriönsietokyvyn vahvistamisen on oltava yksi euroalueen painopisteistä vuonna 2019

Javier Doz Orrit

Vuonna 2019 on erittäin tärkeää, että euroalueen taloudet vahvistavat talouden ja työmarkkinoiden häiriönsietokykyä, kun otetaan huomioon nykyiset talousnäkymät. Näin toteaa ETSK komission euroaluetta koskevista talouspoliittisista suosituksista vuodelle 2019.

Häiriönsietokyvyn vahvistaminen on välttämätöntä, jotta varmistetaan, että jäsenvaltiot kykenevät selviytymään tulevista häiriöistä vähäisin taloudellisin ja yhteiskunnallisin kustannuksin. Tässä tarkoituksessa talous- ja rahaliitto EMUa on syvennettävä saattamalla pankkiunioni valmiiksi, lisäämällä EU:n omia varoja ja luomalla makrotalouden vakautusjärjestely euroaluetta varten sekä panemalla sosiaalisten oikeuksien pilari asianmukaisesti täytäntöön.

ETSK kehottaa lausunnossaan myös ryhtymään tehokkaisiin toimenpiteisiin liiallisten ylijäämien vähentämiseksi sekä toteuttamaan ylijäämämaissa merkittäviä julkisten investointien lisäyksiä ja palkankorotuksia. Reaalipalkkojen tulisi keskipitkällä aikavälillä kasvaa samaa tahtia reaalituottavuuden kasvun ja inflaation kanssa.

Se, että jäsenvaltioita, joiden julkinen velka on suuri ja tuotantokuilu negatiivinen tai nolla, kannustetaan finanssipoliittisten puskureiden kasvattamiseen kiristävän finanssipolitiikan avulla, ei olisi suositeltavaa. Tämä todennäköisesti pitkittäisi näiden maiden heikkoa kasvua eikä auttaisi vähentämään julkisen velan osuutta suhteessa bkt:hen.

ETSK myös kiinnittää huomiota siihen, että tarvitaan kiireellisesti suuntaviivoja ja toimenpiteitä julkisten investointien edistämiseksi ja yksityisten investointien helpottamiseksi. EU:n finanssipoliittisia sääntöjä sovellettaessa olisi otettava huomioon niin kutsuttu kultainen sääntö.

Politiikkamuutoksia ei tulisi toteuttaa sosiaalisten investointien ja sosiaalisen suojelun järjestelmien rahoittamiseen käytettävien tulojen kustannuksella tai niin, että sosiaaliset oikeudet ja työelämäoikeudet ovat vaarassa heiketä. Olisi pyrittävä samanaikaisesti taloudellisten ja sosiaalisten normien ylöspäin suuntautuvaan lähentymiseen.

ETSK kehottaa lisäksi jäsenvaltioita osoittamaan tarvittavaa sitoutumista, jotta näitä kysymyksiä koskevista jäljellä olevista erimielisyyksistä päästään nopeasti yli. (jk)