ETSK kannattaa eurooppalaisen kyberturvallisuuskeskuksen perustamista

ETSK tukee komission aloitetta perustaa teollisuus-, teknologia- ja tutkimusalan kyberturvallisuutta käsittelevä eurooppalainen osaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto. Tavoitteena on auttaa unionia kehittämään kyberturvallisuuteen liittyviä teknologisia ja teollisia valmiuksia sekä parantamaan unionin kyberturvallisuusalan teollisuuden kilpailukykyä.

Tammikuun täysistunnossa annetussa lausunnossa, jonka olivat laatineet Antonio Longo ja Alberto Mazzola, ETSK korostaa pitävänsä komission aloitetta merkittävänä askeleena kyberturvallisuutta koskevan teollisen strategian kehittämiseksi sekä strategisesti tärkeänä vahvan ja laajan digitaalisen riippumattomuuden saavuttamiseksi. Nämä tekijät ovat välttämättömiä Euroopan puolustusmekanismien vahvistamisen kannalta, jotta voidaan vastata meneillään olevaan kybersodankäyntiin, joka uhkaa heikentää poliittisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia järjestelmiä.

”Vaikutukset kohdistuvat koko yhteiskuntaan. Vain kymmenessä vuodessa kyberhyökkäysten on voitu havaita lisääntyneen maailmanlaajuisella tasolla eksponentiaalisesti 800 000:sta kahdeksaan miljoonaan”, Longo tähdensi. ”Kannatamme komission aloitetta, jossa tavoitteena on perustaa osaamiskeskus koordinoimaan kansallisia keskuksia ja tarjoamaan viitekehyksen kyberturvallisuuden osaamisyhteisölle”, hän sanoi.

Strategian kulmakivenä on julkisen ja yksityisen sektorin kyberturvallisuuskumppanuus. ”Kannatamme yhteistyön laajentamista teollisuuteen tieteen ja investointien alalla tehtävien selkeiden sitoumusten pohjalta. Peräänkuulutamme kolmenvälistä lähestymistapaa, joka käsittää Euroopan komission, jäsenvaltiot ja yritykset”, Mazzola lisäsi. ”Meidän on myös jätettävä ovi auki EU:n ulkopuolisille yrityksille, jotka osallistuakseen ovat halukkaita täyttämään EU:n asettamat ehdot”, hän totesi päätteeksi. (mp)