Kognitiiviset vähemmistöt voisivat auttaa ratkaisemaan osaamiskohtaanto-ongelman tulevaisuuden työmarkkinoilla

Tammikuussa ETSK:n TEN-erityisjaoston kokouksessa pidettiin esitelmä siitä, miten niin kutsutun kognitiivisen vähemmistön – lievästä autismista tai hyperaktiivisuudesta, lukemishäiriöstä tai motoristen toimintojen koordinaatiohäiriöstä kärsivien henkilöiden – potentiaalia voidaan hyödyntää, jotta voidaan vastata eräiden harvinaisten teknisten taitojen kysyntään ja auttaa samalla näitä henkilöitä integroitumaan sosiaalisesti.

Hugo Horiot, joka on kirjan Autisme, j'accuse! kirjoittaja ja itse autistinen, kiinnitti huomiota siihen, että ”monilla erityisaloilla tarvitaan tietynlaista erittäin teknistä osaamista, jota on hyvin vaikea löytää, koska järjestelmä torjuu kognitiivisen ryhmän, jolla on tarjota tätä osaamista”. Hän painotti, että ”meidän on kannustettava yrityksiä ja instituutioita ottamaan käyttöön toisenlaisia rekrytointi- ja arviointimenetelmiä kuin vakiomallit, jotka perustuvat sosiaalisiin taitoihin.”

Eri arvioiden mukaan noin 65 prosenttia tämän päivän koululaisista toimii tulevaisuudessa työtehtävissä, joita ei nykyisin ole olemassa, ja yrityksillä on yhä suurempia vaikeuksia löytää tarvitsemaansa osaamista. Hyödyntämällä kognitiivisten vähemmistöjen potentiaalia annetaan paitsi olennaisen tärkeä panos yhteiskuntaamme mutta myös tarjotaan mahdollisuus sosiaaliseen integraatioon ihmisille, joiden älykkyys on erityyppistä. ”Yhteiskunnan ryhmälle, joka on vailla minkäänlaisia tulevaisuudennäkymiä, tarjottaisiin mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan innovatiivisin tavoin”, Horiot sanoi.

On olennaisen tärkeää tiedostaa, että kaikki ihmiset täydentävät toisiaan ja voivat osallistua yhteiskuntaan monin eri tavoin. ”Me olemme kaikki keskenämme erilaisia”, TEN-erityisjaoston puheenjohtaja Pierre Jean Coulon sanoi. ”On kuitenkin eroja, joiden katsotaan olevan hyväksyttäviä, koska ne eivät häiritse ketään ja koska niillä ei ole vaikutuksia kehenkään, ja toisaalta on eroja, joita emme hyväksy, kuten neurodiversiteetti”, hän totesi lopuksi.(mp)