Kansalaisyhteiskunta haluaisi valvoa EU:n vapaakauppasopimuksia tarkemmin

ETSK antoi tammikuun täysistunnossaan lausunnon sisäisten neuvoa-antavien ryhmien roolista EU:n tekemien vapaakauppasopimusten täytäntöönpanon seurannassa. Sisäiset neuvoa-antavat ryhmät vastaavat jo vapaakauppasopimusten täytäntöönpanon valvonnasta kestävän kehityksen ja työelämän perusnormien aloilla, mutta ETSK haluaisi laajentaa tätä roolia sopimusten kaikkiin näkökohtiin, myös keskeisiin kauppaa koskeviin määräyksiin.

ETSK pitää oleellisena, että kansalaisyhteiskunta osallistuu kaikenlaisiin sopimuksiin paitsi valvontatehtävässä myös strategisten päämäärien saavuttamisen edistämiseksi. Tämä tulee toteuttaa yhden sopimuspuolten yhteisen elimen kautta. Lausunnon esittelijä Alberto Mazzola totesi, että "EU:lta vaaditaan nykypäivänä kauppaan liittyvissä kysymyksissä yhä painokkaammin rakentavaa vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa, kuten nähtiin CETA:n ja TTIP:n tapauksessa, ja sisäiset neuvoa-antavat ryhmät ovat erinomainen keino tuoda kauppakysymykset lähelle kansalaisia”.

Sisäisten neuvoa-antavien ryhmien roolin vahvistamiseen tulisi liittyä muitakin nykyisten ja tulevien sisäisten neuvoa-antavien ryhmien toimintaa koskevia säännöksiä. Sisäisten neuvoa-antavien ryhmien pitäisi myös edustaa tasapainoisesti kansalaisyhteiskunnan intressejä, ja niillä tulisi olla mahdollisuus ottaa mukaan ja kuulla ulkoisia sidosryhmiä.

Nykyisin on toiminnassa kahdeksan sisästä neuvoa-antavaa ryhmää, joihin osallistuu 27 ETSK:n jäsentä. Vuoteen 2021 mennessä on tarkoitus perustaa viisi uutta ryhmää, ja tulevaisuudessa niitä saatetaan luoda vielä lisää. ETSK ennakoi sisäisiin neuvoa-antaviin ryhmiin osallistumisesta aiheutuvien kustannusten kaksinkertaistuvan seuraavien kolmen vuoden aikana ja kolminkertaistuvan, kun kuvaan tulevat parhaillaan neuvoteltavat vapaakauppasopimukset. (dgf)