ETSK toivoo EU:n arvojen mukaista WTO:n uudistamista

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi 24. tammikuuta pitämässään täysistunnossa lausunnon, jossa se vaatii Maailman kauppajärjestön kunnianhimoista uudistusta nykyisen kriisin voittamiseksi ja korostaa samalla EU:n arvoja ja sen johtavaa roolia kestävän kehityksen alalla.

Maailman kauppajärjestö (WTO) on maailmanlaajuinen organisaatio, joka vastaa valtioiden välisistä kaupan säännöistä, mutta viimeaikaiset kansainvälisen kaupan kehityssuuntaukset ovat vaikeuttaneet sen työtä. Kuten ETSK:n lausunnon esittelijä Emmanuelle Butaud-Stubbs totesi, ehdotettujen uudistusten on oltava ”EU:n arvojen mukaisia ja vastattava sitä roolia, jonka EU voi omaksua maailmankaupan areenalla. Niiden avulla on myös kytkettävä investoinnit kehitykseen”.

Lausunnossa ehdotetaan WTO:n riitojenratkaisuelimen pysyvän valituselimen pitämistä toimintakykyisenä pidentämällä tällä hetkellä aktiivisten tuomareiden toimikautta väliaikaisena ratkaisuna nykytilanteeseen, tuomareiden määrän lisäämistä seitsemästä yhdeksään ja mahdollisuuden luomista päätoimisten riippumattomien tuomareiden palkkaamiseen.

WTO:n varapääjohtaja Karl Brauner osallistui ETSK:n täysistunnossa käytyyn keskusteluun ja vahvisti valituselimen toiminnassa pitämisen tärkeyden: ”Jos toiminta pysähtyy, kansainvälisen kaupan sääntöjen noudattamista ei voitaisi enää valvoa. Sääntöjenmukaisuus korvattaisiin päivän tarjouksella, ja voima voittaisi laillisuuden.”

ETSK ehdottaa myös tietosuojaa, elintarviketurvallisuusnormeja sekä eläinten hyvinvoinnista annettuja normeja ja ympäristönormeja maataloustuotannossa koskevia lisätoimia. Lisäksi lausunnossa kehotetaan lisäämään kansalaisyhteiskunnan osallistumista WTO:n toimintaan esimerkiksi hyödyntämällä WTO:n julkista foorumia tasapainoisena ja edustavana kaikkien eri alojen ja intressien yhteiskunnallisten ja taloudellisten sidosryhmien kokouksena. (dgf)