Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Mitä parempi tasapaino, sitä parempi EU

Hyvät lukijat

Monet Euroopan maat ovat viettäneet viime vuosina naisten äänioikeuden satavuotisjuhlaa tai tekevät niin lähiaikoina. Kyse on saavutuksesta, jonka puolesta meitä edeltäneet naissukupolvet ovat käyneet pitkiä, kovia ja joskus verisiäkin taisteluita. Mikä olisikaan naisille parempi tapa juhlistaa tätä ratkaisevaa hetkeä yhteiskuntiemme historiassa kuin käyttää tätä oikeutta yhdessä?

Tärkeitä päivämääriä

Lyhyesti

Kansalaisyhteiskunta rEUnaissance-pyrkimysten edistäjänä – Millaisen unionin haluamme Euroopan parlamentin vaalien jälkeen?

Helmikuun 21. päivänä järjestetään ETSK:n puheenjohtajan Luca Jahier’n kutsusta tapahtuma otsikolla ”Kansalaisyhteiskunta rEUnaissance-pyrkimysten edistäjänä”. Keskusteluissa päästään kuulemaan järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan ääntä, ja lisäksi EU:n toimielimillä on tilaisuus ilmaista odotuksiaan ja toiveitaan ja kertoa, millaisena ne näkevät unionin tulevaisuuden Euroopan parlamentin vaalien jälkeen.

Oppilaat eri puolilta Eurooppaa toivottavat ETSK:n jäsenet tervetulleiksi valmistauduttaessa ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumaan

Euroopan parlamentin vaalit 2019

Helmikuun aikana Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenet vierailevat kolmessakymmenessäkolmessa koulussa valmistaakseen oppilaita ”Sinun Eurooppasi sinun mielipiteesi” -tapahtumaan (YEYS). Tämän nyt kymmenen vuotta täyttävän, Brysselissä järjestettävän nuorisokokouksen tunnuslauseena on ”#YEYSturns10: äänestä tulevaisuudesta!”.

Uutisia ETSK:sta

Michel Barnier ETSK:ssa: ”Hiljaisuus on Euroopalle pahinta”

EU:n brexit-pääneuvottelija Michel Barnier osallistui Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 540. täysistuntoon esittääkseen yhteenvedon EU:n näkemyksistä brexit-sopimuksesta sekä mahdollisista tulevista skenaarioista.

Sopimukseton brexit uhkaa ilmailu- ja kemianteollisuuden toimintakykyä sekä Britanniassa että EU:ssa

Neuvoa-antavan valiokunnan ”teollisuuden muutokset” (CCMI) ETSK:ssa järjestämässä korkean tason keskustelutilaisuudessa brexitin vaikutuksista ilmailu- ja kemianteollisuuteen oltiin yhtä mieltä siitä, että Britannian pitäisi pysyä EU:n lainsäädännön kanssa samoilla linjoilla ja että kemikaalien osalta keskeisen tärkeä on REACH-asetus. Ilmailuteollisuutta varten pitäisi tehdä vastavuoroisuussopimukset tärkeimmillä aloilla ja pidentää suunniteltua siirtymäaikaa vähintään viiteen vuoteen.

ETSK vaatii hyväntekeväisyystoiminnan oikeudellista tunnustamista EU:ssa

Hyväntekeväisyyslähteistä tuleva taloudellinen panos Euroopassa on lähes 90 miljardia euroa vuosittain, mutta toisin kuin kaupalliset yhtiöt, hyväntekeväisyyssäätiöt tai yksityiset lahjoittajat eivät voi hyötyä eurooppalaisten sisämarkkinoiden eduista, mikä vaikeuttaa hyväntekeväisyystoiminnan laajentamista rajojen yli.

ETSK toivoo EU:n arvojen mukaista WTO:n uudistamista

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi 24. tammikuuta pitämässään täysistunnossa lausunnon, jossa se vaatii Maailman kauppajärjestön kunnianhimoista uudistusta nykyisen kriisin voittamiseksi ja korostaa samalla EU:n arvoja ja sen johtavaa roolia kestävän kehityksen alalla.

Kansalaisyhteiskunta haluaisi valvoa EU:n vapaakauppasopimuksia tarkemmin

ETSK antoi tammikuun täysistunnossaan lausunnon sisäisten neuvoa-antavien ryhmien roolista EU:n tekemien vapaakauppasopimusten täytäntöönpanon seurannassa. Sisäiset neuvoa-antavat ryhmät vastaavat jo vapaakauppasopimusten täytäntöönpanon valvonnasta kestävän kehityksen ja työelämän perusnormien aloilla, mutta ETSK haluaisi laajentaa tätä roolia sopimusten kaikkiin näkökohtiin, myös keskeisiin kauppaa koskeviin määräyksiin.

On korkea aika korjata ihmisten ja unionin yhteys – puheenjohtajavaltio Romania mukana ETSK:n keskustelussa

ETSK:n tammikuun täysistunnon ohjelmaan kuului keskustelu Romanian pääministerin Vasilica‑Viorica Dăncilăn kanssa vuoden 2019 ensimmäiselle puoliskolle ajoittuvan Romanian EU-puheenjohtajuuskauden painopisteistä. ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier korosti, miten tärkeää on palauttaa eurooppalaisten luottamus politiikkaan varsinkin nyt Euroopan parlamentin vaalien alla.

Kognitiiviset vähemmistöt voisivat auttaa ratkaisemaan osaamiskohtaanto-ongelman tulevaisuuden työmarkkinoilla

ETSK:n TEN-erityisjaoston tammikuisessa kokouksessa pidetyn esitelmän aiheena oli, miten niin kutsutun kognitiivisen vähemmistön – lievästä autismista tai hyperaktiivisuudesta, lukemishäiriöstä tai motoristen toimintojen koordinaatiohäiriöstä kärsivien henkilöiden – potentiaalia voidaan hyödyntää, jotta voidaan vastata eräiden harvinaisten teknisten taitojen kysyntään ja auttaa samalla näitä henkilöitä integroitumaan sosiaalisesti.

ETSK kannattaa eurooppalaisen kyberturvallisuuskeskuksen perustamista

ETSK tukee komission aloitetta perustaa teollisuus-, teknologia- ja tutkimusalan kyberturvallisuutta käsittelevä eurooppalainen osaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto. Tavoitteena on auttaa unionia kehittämään kyberturvallisuuteen liittyviä teknologisia ja teollisia valmiuksia sekä parantamaan unionin kyberturvallisuusalan teollisuuden kilpailukykyä.

Häiriönsietokyvyn vahvistamisen on oltava yksi euroalueen painopisteistä vuonna 2019

Javier Doz Orrit

Vuonna 2019 on erittäin tärkeää, että euroalueen taloudet vahvistavat talouden ja työmarkkinoiden häiriönsietokykyä, kun otetaan huomioon nykyiset talousnäkymät. Näin toteaa ETSK komission euroaluetta koskevista talouspoliittisista suosituksista vuodelle 2019.

Merkittävästä potentiaalistaan huolimatta ehdotetun alv-uudistuksen onnistumista ei voida pitää itsestäänselvyytenä

VAT tax reform

On hyödynnettävä jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksessa sovellettavan uuden alv-järjestelmän koko potentiaali ja rajoitettava mahdollisia kielteisiä sisämarkkinavaikutuksia, toteaa ETSK lausunnossaan komission ehdotuksesta. Ehdotuksen menestyksekäs täytäntöönpano edellyttää viranomaisten välisen yhteistyön lisäämistä ja laajamittaista viestintää.

 

ETSK:n kuulemistilaisuudessa kehotettiin etsimään maailmanlaajuista ratkaisua verotukseen digitaalitaloudessa

ETSK:n 29. tammikuuta 2019 järjestämässä kuulemistilaisuudessa veroasiantuntijat ja kansalaisyhteiskunnan edustajat kehottivat etsimään tehokkaan maailmanlaajuisen ratkaisun digitaalitaloudessa toimivien yritysten verottamiseen, jotta voitaisiin ehkäistä enemmät yksipuoliset toimet ja edistää kestävää kasvua ja investointeja sekä verotuksen oikeusvarmuutta ja yhdenvertaisuutta.

Luova Eurooppa 2021–2027: ETSK perää lisää määrärahoja ja räätälöityjä tiedotustoimia Horisontti 2020 -puiteohjelman turvin

Luovilla toimialoilla on suuret mahdollisuudet Euroopassa, mutta ne tarvitsevat enemmän tukea kehittyäkseen täyteen mittaansa ja tullakseen vakavasti otettaviksi ja kilpailukykyisiksi toimijoiksi maailmanmarkkinoilla. Sellaiset muut sektorit kuin tekstiili-, matkailu- ja terveysala sekä auto- ja rakennusteollisuus hyötyisivät nekin tavoitteiltaan kunnianhimoisista kulttuuri- ja luovista aloista.

Kansainvälinen holokaustissa menehtyneiden muistopäivä: aika rikkoa surua ympäröivä hiljaisuus

Luca Jahier

Valmistautuessamme viettämään kansainvälistä holokaustissa menehtyneiden muistopäivää meidän on vaikea pysyä tyynenä surussamme. Yksin syvässä surussa hiljentymisen sijaan haluamme huutaa.

Uutisia ryhmiltä

Työnantajat-ryhmän hankkeet Romanian puheenjohtajakaudella

ETSK:n työnantajat-ryhmä

”Koheesio, yhteinen eurooppalainen arvo” on vuoden 2019 alkupuolella Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltiona toimivan Romanian tunnuslause. Työnantajat-ryhmä on havainnut lukuisia synergiaetuja puheenjohtajavaltio Romanian ja sen omien painopisteiden välillä. Sen vuoksi ryhmä suunnittelee yrittäjyyttä käsittelevän tapahtuman järjestämistä Romanian puheenjohtajakaudella.

ETSK:n työntekijät-ryhmä on tyytyväinen sopimukseen työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta

Euroopan parlamentti, Euroopan komissio ja jäsenvaltiot pääsivät 24. tammikuuta sopimukseen työ- ja yksityiselämän tasapainottamista koskevasta direktiivistä. Sopimus on konkreettinen askel pyrittäessä tekemään työssä olevien vanhempien ja hoitovastuun kantajien elämää helpommaksi EU:ssa”, sanoi Gaby Bischoff, joka on ETSK:n työntekijät-ryhmän puheenjohtaja.

Yhteiskunnat suurkaupunkien ulkopuolella: kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden rooli populismin edessä

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

Populismi on EU:ssa tällä hetkellä vahvimmillaan sitten 1930-luvun. ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä on teettänyt aiheeseen liittyen tutkimuksen Societies Outside Metropolises: the Role of Civil Society Organisations in Facing Populism, joka on nyt saatavilla verkossa.

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia

Kulttuuritapahtumia ETSK:ssa

ETSK järjestää kulttuuritapahtumia houkuttaakseen enemmän yleisöä keskusteluihin, jotka ovat keskeisiä sen työssä, korostaakseen jonkin tietyn taiteilijan teosten eurooppalaista ulottuvuutta tai kiinnittääkseen huomiota vähemmän tunnettuihin eurooppalaisiin taiteilijoihin, jotka ansaitsevat tulla tunnetuiksi myös kotimaansa ulkopuolella. Vuoden 2019 ohjelmassa on jokaiselle jotakin.