Ihmisoikeuksien parissa toimivat EU:n kansalaisjärjestöt raportoivat vaikeuksien lisääntymisestä työssään

ETSK järjesti perjantaina 19. tammikuuta yhdessä yhteysryhmänsä kanssa Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) laatiman raportin esittelytilaisuuden. Raportissa varoitetaan kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kaventumisesta ihmisoikeuksien puolustamistyössä EU:ssa.

Raportissa Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU korostetaan EU:n kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden työssään yhä useammin kohtaamia huolestuttavia vaikeuksia. Keskeisiä ongelma-aloja ovat raportin mukaan

  • oikeudelliset rajoitukset, jotka ulottuvat organisaation perustamisvaikeuksista yhdistymisvapauteen, rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen, sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen liittyviin vaikeuksiin
  • esteet resurssien, etenkin säännöllisen ja pitkäkestoisen rahoituksen, saannissa
  • leimaaminen ja heikentämisyritykset sekä fyysiset ja verbaaliset hyökkäykset aktivisteja vastaan sen sijaan, että tarjottaisiin suojattu toimintaympäristö
  • vaikeudet vaikuttaa myönteisesti lainsäädäntöön ja poliittiseen päätöksentekoon tunnustettuina ja legitiimeinä toimijoina.

Raportissa todetaan lisäksi, että jotta voidaan tukea voimakkaasti ihmisoikeuksien suojelua, edistämistä ja toteutumista kaikilta osin, on pantava pikaisesti täytäntöön kaikki Euroopan unionin perusoikeusviraston ja muiden EU:n elinten, kuten ETSK:n, suositukset sekä vahvistettava kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden vaikuttavuutta EU:ssa. (mr)