ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis tapasi Ranskan talous-, sosiaali- ja ympäristöneuvoston puheenjohtajan Patrick Bernasconin

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) puheenjohtaja Georges Dassis ja Ranskan talous-, sosiaali- ja ympäristöneuvoston puheenjohtaja Patrick Bernasconi tapasivat Brysselissä 17. tammikuuta esittääkseen alustavan arvion kyseisten elinten yhteistyön tiivistämisestä sekä tutkiakseen mahdollisuuksia lisätoimiin.

ETSK ja komitean ranskalainen kumppanielin suunnittelevat tuovansa yhteistoimin esiin kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä keskeisissä sosiaalisissa kysymyksissä, jotka vaikuttavat suoraan Euroopan unionin kansalaisiin.

Sen jälkeen kun kumppanuussopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 2017, molemmat puheenjohtajat ovat toteuttaneet useita yhteisiä toimia, jotka ovat korostaneet kyseisten elinten hyvin yhtenäisiä näkemyksiä kahdesta erittäin ajankohtaisesta Euroopan tason kysymyksestä.

Työntekijöiden lähettämisen aihepiiristä puheenjohtajat ovat painottaneet, että on vältettävä kaikin keinoin kilpailua työntekijöiden työolojen alhaisimmasta sääntelytasosta.

Ilmastonmuutoksen osalta he ovat korostaneet ilmasto-oikeudenmukaisuuden tarvetta sekä kehottaneet EU:ta ja valtionhallituksia ryhtymään toimiin, joilla suojellaan heikoimmassa asemassa olevia ja köyhimpiä yhteiskuntaryhmiä, sillä ne kärsivät usein eniten ilmastonmuutoksesta vaikka ovat siitä vähiten vastuussa. (dm)