ETSK kehottaa maksamaan vakuutusjärjestelystä hyvityksiä tietokonepetosten uhreille

Jäsenvaltioiden välisen oikeudellisen yhteistyön parantaminen tietokonepetosten torjumiseksi on askel oikeaan suuntaan, ETSK toteaa äskettäin antamassaan lausunnossa, jossa arvioidaan komission ehdotusta direktiiviksi muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta. ETSK kehottaa kuitenkin lisäämään toimia sähköisten maksuvälineiden käyttäjien suojelemiseksi ja ottamaan käyttöön pakollisia ennaltaehkäisytoimia, jotta käyttäjiä varoitetaan kyberrikollisten toimintatavoista.

Lausunnon esittelijä Victor Alistar on tyytyväinen komission ehdotukseen mutta korostaa, että tutkintayhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön lisäksi tarvitaan jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten yhteistyötä.

ETSK esittää, että jäsenvaltiot tulisi velvoittaa perustamaan vakuutusjärjestely, josta maksetaan hyvityksiä maksukortteihin liittyvien tietokonepetosten uhreille. Tällaisen vakuutusjärjestelyn piiriin tulisi kuulua sekä yksityishenkilöitä että pk-yrityksiä.

Tietokonepetosten torjunnan tehostamiseksi talouden toimijat tulisi lakisääteisesti velvoittaa ilmoittamaan tietokonepetoksista.

Euroalueella myönnettyihin sähköisiin maksuvälineisiin liittyvät tietokonepetokset ovat merkittävä ongelma. Euroopan keskuspankin selvityksen mukaan petosten arvo EU:ssa vuonna 2013 oli 1,4 miljardia euroa. Luku on sittemmin jatkuvasti kasvanut.

Yksi petosaltteimmista tilanteista on matkoihin liittyvien kulujen, kuten juna- ja lentolippujen, majoituksen tai muiden vastaavien kustannusten, maksaminen sähköisillä välineillä. Tämäntyyppisiin tietokonepetoksiin osallistuvat tai niistä hyötyvät ovat muun muassa terrorismiin sidoksissa olevia henkilöitä ja organisaatioita.

ETSK:n mielestä ennaltaehkäisyn tulisi olla merkittävässä roolissa tietokonepetoksia torjuttaessa. Kansalaisia olisi varoitettava kyberrikollisten tavoista väärentää sähköisiä maksuvälineitä, ja jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten tulisi järjestää valistus- ja tiedotuskampanjoita, joissa tuodaan esiin tietokonepetosten syitä ja riskejä sekä keinoja, joilla ihmiset voivat suojautua tietokonepetoksilta.(dm)