ETSK:n mielipiteet kuljetusalan työntekijöiden lähettämisestä jakautuivat. Työnantajat-ryhmä ETSK:n lausuntoa vastaan

ETSK:n työnantajat-ryhmä

Työnantajat-ryhmä ei kannattanut ETSK:n lausuntoa ajo- ja lepoajoista, työajasta ja työntekijöiden lähettämisestä. Ryhmän mukaan lausunnossa ei tuotu riittävästi esiin komitean näkemyseroja työntekijöiden lähettämistä koskevasta komission ehdotuksesta.

”Työntekijöiden lähettämistä koskevien sääntöjen soveltaminen kansainväliseen maantieliikenteeseen on protektionismia ja rajoittaa liikkumisen vapautta. Valitettavasti ETSK:n hyväksymässä asiakirjassa ei tuoda esiin näitä kielteisiä seurauksia. EU:n sisämarkkinat vaarantuvat vakavasti ja tuhannet kuljetusalalla toimivat pk-yritykset kaikkialla Euroopassa kärsivät”, sanoi työnantajat-ryhmän puheenjohtaja Jacek P. Krawcyk.

Keskustelun kuluessa työnantajat-ryhmän jäsenet toivat esiin useita epäjohdonmukaisuuksia työntekijöiden lähettämistä koskevassa komission ehdotuksessa. Ilman asianmukaista infrastruktuuria tiukemmat säännöt ovat epätarkoituksenmukaisia eivätkä paranna työoloja.

Jäsenet korostivat, että ehdotetut säännöt aiheuttavat epävarmuutta ja ylimääräistä paperityötä sekä kuljettajille että yrityksille. He kiinnittivät huomiota lainsäädäntöön sisältyviin epätarkkoihin määritelmiin, jotka voivat johtaa absurdeihin tilanteisiin.

Ryhmä esitti lausuntoon useita muutosehdotuksia, mutta ne eivät saaneet esittelijän ja ETSK:n jäsenten enemmistön tukea. Lausunto hyväksyttiin ETSK:n täysistunnossa 18. tammikuuta 2018 äänin 193 puolesta ja 89 vastaan 17:n pidättyessä äänestämästä.