ETSK kehottaa komissiota täsmentämään ehdotustaan rajatylittävien verojärjestelyjen ilmoittamisvelvoitteen kriteereistä

Tax justice

Komission täytyy määrittää täsmällisemmät tunnusmerkit ehdotuksessaan rajatylittävien verojärjestelyjen ja transaktioiden ilmoittamiskriteereistä, jotta vältetään veronmaksajien ja veroviranomaisten subjektiiviset tulkinnat, jotka saattaisivat aiheuttaa ylenmääräistä raportointia ja hallintotaakkaa. ETSK esittää tämän painokkaan kehotuksen lausunnossaan veron kiertämisen ja verovilpin pidäkkeistä.

Komission uudessa direktiivissä asetetaan välittäjille – verosuunnitteluun liittyvää neuvontaa veronmaksajille tarjoavat laitokset, yritykset tai ammattihenkilöt – ja tietyissä tapauksissa veronmaksajille itselleen vaatimus ilmoittaa asiaankuuluville viranomaisille neljään eri vakiotyyppiin luokiteltavat, ilmoittamisvelvoitteen alaiset verojärjestelyt. Jäsenvaltioiden veroviranomaiset vaihtavat nämä tiedot automaattisesti keskenään.

”Ehdotettujen tunnusmerkkien kuvaama ala on liian laaja,” sanoi esittelijä Victor Alistar (ryhmä ”muut eturyhmät”, RO). ”Kriteerejä tarkistaessaan komission täytyy tasapainottaa oikeusvarmuus ja joustavuus, jotta pelote toimii ja jotta velvoite on täytettävissä,” hän lisäsi.

Lausunnossaan ETSK kehottaa komissiota myös selvittämään kattavammin, miten direktiiviä voi soveltaa digitaalitalouteen, ja huolehtimaan direktiivin suhteellisuusperiaatteen mukaisuudesta pitämällä kaikentyyppisille yritykselle koituvat hallinnolliset kustannukset vähäisinä.

Komitea kannattaa ehdotusta logistisen ja teknisen tuen tarjoamisesta asianomaisten välineiden käyttöönottoon jäsenvaltioissa sekä tavoitetta lisätä välittäjien toiminnan avoimuutta ehdotettujen toimenpiteiden avulla.

”Ilmoittamisvelvoite pidättelee välittäjiä tarjoamasta aggressiiviseen verosuunnitteluun tarkoitettuja järjestelyjä. Menettely tekee verotuksesta oikeudenmukaisempaa ja edistää rehtiä kilpailua sekä vakauttaa osaltaan jäsenvaltioiden verotuloja,” sanoi lausunnon toinen esittelijä Petru Sorin Dandea (työntekijät-ryhmä, RO). (jk)