Finanssipolitiikalla on olennainen merkitys euroalueen talouden elpymisen ylläpitämisessä vuonna 2018

ETSK ei ole samaa mieltä komission ehdotuksesta pitkälti neutraalista finanssipolitiikan virityksestä vaan se ehdottaa maltillisen positiivista finanssipolitiikan viritystä, jonka suuruus olisi noin 0,5 prosenttia bkt:stä. Aiheesta Euroalueen talouspolitiikka 2018 antamassaan lausunnossa komitea toteaa, että julkisen talouden sopeutuksen päärooli tulisi olla mailla, joilla on vaihtotaseen ylijäämää ja finanssipoliittista liikkumavaraa.

ETSK kehottaa tukemaan rahapolitiikkaa finanssipolitiikalla, koska talouden elpyminen euroalueella on edelleen haurasta, vajavaista ja epätyypillistä ja koska on ilmoitettu muutoksista EKP:n rahapolitiikassa. ETSK käsittelee suosituksissaan lisäksi muun muassa investointien vaatimatonta tasoa, vaihtotaseen ylijäämää ja työmarkkinoiden merkittävää hiipumista.

”Julkisiin investointeihin keskittyvä finanssipoliittinen elvytystoimi vahvistaisi kysyntää lyhyellä aikavälillä ja laajentaisi kasvupotentiaalia pitkällä aikavälillä, mikä helpottaisi osaltaan julkisen velan kestävyyden ongelmaa,” totesi lausunnon esittelijä Javier Doz Orrit (työntekijät-ryhmä, ES).

Julkisia investointeja ei pidä kohdistaa pelkästään infrastruktuuriin vaan tulee tehdä myös sosiaalisia investointeja, ja kotimarkkinakysyntää tulisi edistää pääasiassa palkankorotuksin.

”Finanssipoliittisten sääntöjen suhteen suositamme investointeihin osoitettavan julkisen varainkäytön jättämistä laskelmien ulkopuolelle. Tämä edistäisi osallistavampaa kasvua ja ylöspäin suuntautuvaa lähentymistä,", Doz Orrit sanoi.

ETSK kannattaa komission toimintapoliittisia tavoitteita – kestävä ja osallistava kasvu, selviytymiskyky ja lähentyminen – sekä sen ensisijaistamia rakenneuudistuksia ja katsoo, että uudistusten täytyy parantaa tuottavuutta ja tukea korkealuokkaisten työpaikkojen luomista sekä eriarvoisuuden vähentämistä. Komitea kehottaa toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä julkistalouden rapautumisen vahingollisten vaikutusten torjumiseksi ja tukee toimia, jotka ovat välttämättömiä EMU:n syventämiseksi. (jk)