ETSK isännöi jäsenvaltioille neuvoja EU-rahoituksesta muuttajien kotouttamiseen antavan tietopaketin julkistamistilaisuutta

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) ja Euroopan komissio järjestivät tammikuussa yhdessä tilaisuuden, jossa julkistettiin komission uusi tietopaketti, joka auttaa jäsenvaltioita vahvistamaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kotouttamista siten, että tehostetaan ja koordinoidaan tarjolla olevien EU:n rahoitusvälineiden käyttöä.

Tietopaketissa annetaan käytännön suosituksia kansallisille ja alueellisille rahoitusviranomaisille siitä, miten tehdä valinta nykyisellä talousarviokaudella 2014–2020 tarjolla olevista erilaisista EU-rahastoista ja miten parhaiten yhdistellä niitä.

Tavoitteena on edistää niiden yli 20 miljoonan kolmansista maista tulevan kansalaisen osallistamista, jotka asuvat EU:n alueella laillisesti, mutta jotka kohtaavat edelleen lukuisia haasteita ja syrjintää.

Kuten julkistamistilaisuudessa todettiin, jopa 40 prosenttia näistä ihmisistä on köyhyysvaarassa, 18 prosenttia on työttömänä ja 19 prosenttia keskeyttää koulunkäynnin, mikä on noin kaksi kertaa enemmän kuin EU:n keskiarvo.

”EU:n on osoitettava inhimillisyyttä ja solidaarisuutta. Muuttajia ei tule nähdä taakkana. Jos muuttajat kotoutetaan asianmukaisesti, heistä on suuresti hyötyä sekä taloudelle että koko yhteiskunnalle”, sanoi ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis. (ll)

Kuvassa: Corina Crețu, aluepolitiikasta vastaava komission jäsen, Cristian Pîrvulescu, ETSK:n jäsen ja Georges Dassis, ETSK:n puheenjohtaja