Mikä asema kulttuurille tulevaisuuden Euroopassa? Eurooppalaiset nuoret valmistautuvat kertomaan Brysselissä

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäseniä vierailee ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumaan valituissa kotimaidensa kouluissa viiden viikon aikana antamassa oppilaille ohjeita tapahtumaa varten. Nuorisokokous järjestetään Brysselissä 15.–16. maaliskuuta 2018.

ETSK:n jäsenet auttavat oppilaita ennen maaliskuun kokousta valmistelemaan vastauksia keskeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin eurooppalaisen kulttuurin tulevaisuudesta:

  • Mitä on eurooppalainen kulttuuri: onko se vain kansallisten perinteiden summa vai onko olemassa yhteisiä arvoja, joiden perusteella olemme kaikki eurooppalaisia?
  • Mikä on kulttuurin ja kulttuurivaihdon rooli opiskelijoiden elämässä?
  • Mitä Euroopan unioni voi tehdä edistääkseen kulttuuria (kuten elokuva, musiikki, tanssi, kirjallisuus ja teatteri) ja suojellakseen kulttuuriperintökohteita entistä paremmin?
  • Minkälainen rooli kulttuurilla voisi olla Euroopan alueiden ja kuntien taloudellisessa elpymisessä?
  • Minkälaisia uusia mahdollisuuksia tällainen elpyminen voi antaa nuorille uusien työpaikkojen muodossa?

”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuman järjestää kansalaisyhteiskunnan ääntä unionitasolla edustava Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK), ja se on komitean tärkein nuorisolle suunnattu tapahtuma. ETSK pyrkii tällä aloitteella siihen, että nuoremman sukupolven näkemykset, kokemukset ja ajatukset otetaan huomioon EU:n poliittisessa päätöksenteossa. (ks)