ETSK tukee vakaasti Bulgarian ensimmäisen EU-puheenjohtajuuskauden painopisteitä

”Puheenjohtajuuskauden onnistuminen ei riipu puheenjohtajavaltion koosta, vaan olennaista on poliittinen tahto ajaa sellaista politiikkaa, jolla on ratkaiseva merkitys EU:n tulevaisuuden kannalta”, ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis totesi toivottaessaan Bulgarian työ- ja sosiaaliasiain varaministerin Zornitsa Roussinovan tervetulleeksi ETSK:n tammikuun täysistuntoon. Roussinova esitteli ETSK:n jäsenille Bulgarian puheenjohtajuuskauden neljä painopistettä, jotka ovat

  • Euroopan tulevaisuus ja nuoret
  • Länsi-Balkanin eurooppalainen tulevaisuus ja yhteenliitettävyys
  • turvallisuus ja vakaus vahvassa ja yhtenäisessä Euroopassa
  • digitaalitalous ja tulevaisuudessa tarvittava digiosaaminen.

Lisäksi hän esitteli pääpiirteittäin ne keskeiset sosiaali- ja työllisyyspoliittiset aihealueet, joihin puheenjohtajavaltio Bulgaria aikoo keskittyä seuraavien kuuden kuukauden aikana:

  • työn tulevaisuus
  • EU:n sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen
  • varhaislapsuuden kehitykseen liittyvät toimenpiteet
  • vammaisten yhtäläiset oikeudet.

”Olemme erittäin kiinnostuneita lukemaan valmistelevia lausuntoja, joita ETSK laatii lausuntopyyntöjemme pohjalta”, Roussinova totesi. (sg)

Kuvassa: Bulgarian työ- ja sosiaaliasiain varaministeri Zornitsa Roussinova ja ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis.