Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Demokratian tulevaisuus Euroopassa

Hyvät lukijat

Sota runteli Eurooppaa vuosien ajan. Jokaisessa eurooppalaisessa kaupungissa on verisiä muistoja konflikteista ja levottomuuksista. Elämme nyt pisintä kautta ilman sotia Euroopan unionin alueella. Aiemmin sodan repimillä alueilla on nyt alueidenvälisiä ja kansainvälisiä elimiä, jotka pyrkivät edistämään meidän EU:ksi kutsuman rakenteellisen kokonaisuuden sujuvaa toimintaa. Tällä on suuri symboliarvo, mutta symboliikka ei yksin riitä.

Tärkeitä päivämääriä

20/02/2018 - 21/02/2018 Bryssel
Kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman toteuttaminen – seuraavat vaiheet Kiertotalouden sidosryhmäkonferenssi
01/03/2018 - 02/03/2018 Ateena
ETSK:n konferenssi aiheesta Demokratian tulevaisuus Euroopassa
06/03/2018 - 07/03/2018 Bryssel
Neljäs muuttoliikefoorumi
14/03/2018 - 15/03/2018 Bryssel
ETSK:n täysistunto
15/03/2018 - 16/03/2018 Bryssel
”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuma

Lyhyesti

Mikä asema kulttuurille tulevaisuuden Euroopassa? Eurooppalaiset nuoret valmistautuvat kertomaan Brysselissä

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäseniä vierailee ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumaan valituissa kotimaidensa kouluissa viiden viikon aikana antamassa oppilaille ohjeita tapahtumaa varten. Nuorisokokous järjestetään Brysselissä 15.–16. maaliskuuta 2018.

ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis tapasi Ranskan talous-, sosiaali- ja ympäristöneuvoston puheenjohtajan Patrick Bernasconin

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) puheenjohtaja Georges Dassis ja Ranskan talous-, sosiaali- ja ympäristöneuvoston puheenjohtaja Patrick Bernasconi tapasivat Brysselissä 17. tammikuuta esittääkseen alustavan arvion kyseisten elinten yhteistyön tiivistämisestä sekä tutkiakseen mahdollisuuksia lisätoimiin.

Puheenjohtaja Dassis mukana Silver Rose Awards -palkintoseremoniassa Euroopan parlamentissa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) puheenjohtaja Georges Dassis osallistui 23. tammikuuta 15. Silver Rose Awards -palkintoseremoniaan, jonka Solidar-verkosto järjesti Euroopan parlamentissa yhteistyössä EP:n sosialistien ja demokraattien ryhmän ja Euroopan sosialidemokraattisen puolueen kanssa. 

Ihmisoikeuksien parissa toimivat EU:n kansalaisjärjestöt raportoivat vaikeuksien lisääntymisestä työssään

ETSK järjesti perjantaina 19. tammikuuta yhdessä yhteysryhmänsä kanssa Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) laatiman raportin esittelytilaisuuden. Raportissa varoitetaan kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kaventumisesta ihmisoikeuksien puolustamistyössä EU:ssa.

Uutisia ETSK:sta

ETSK kuulee kansalaisyhteiskuntaa kyberturvallisuudesta

ETSK kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita ottamaan käyttöön unionin tason kyberturvallisuusmallin, vahvistamaan EU:n kyberturvallisuusviraston toimivaltuuksia ja luomaan tehokkaan eurooppalaisen verkkopalvelujen ja -tuotteiden sertifiointijärjestelmän.

ETSK kehottaa komissiota täsmentämään ehdotustaan rajatylittävien verojärjestelyjen ilmoittamisvelvoitteen kriteereistä

Tax justice

Komission täytyy määrittää täsmällisemmät tunnusmerkit ehdotuksessaan rajatylittävien verojärjestelyjen ja transaktioiden ilmoittamiskriteereistä, jotta vältetään veronmaksajien ja veroviranomaisten subjektiiviset tulkinnat, jotka saattaisivat aiheuttaa ylenmääräistä raportointia ja hallintotaakkaa. ETSK esittää tämän painokkaan kehotuksen lausunnossaan veron kiertämisen ja verovilpin pidäkkeistä.

ETSK isännöi jäsenvaltioille neuvoja EU-rahoituksesta muuttajien kotouttamiseen antavan tietopaketin julkistamistilaisuutta

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) ja Euroopan komissio järjestivät tammikuussa yhdessä tilaisuuden, jossa julkistettiin komission uusi tietopaketti, joka auttaa jäsenvaltioita vahvistamaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kotouttamista siten, että tehostetaan ja koordinoidaan tarjolla olevien EU:n rahoitusvälineiden käyttöä.

Länsi-Balkanin maat tarvitsevat selkeän etenemissuunnitelman EU:hun liittymistä silmällä pitäen

Tämä oli keskeinen viesti, joka nousi esiin Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Brysselissä järjestämästä, taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja Euroopan yhdentymistä Länsi-Balkanilla käsittelevästä julkisesta kuulemisesta.

”Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Bulgaria on valinnut Länsi-Balkanin yhdeksi painopistekysymyksekseen ja pyytänyt ETSK:ta laatimaan aiheesta lausunnon,” sanoi Ionuț Sibian, aihetta Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja Euroopan yhdentyminen Länsi-Balkanilla käsittelevän ETSK:n valmisteluryhmän puheenjohtaja. ETSK:n lausunnon esittelijä Andrej Zorko korosti, että alue on erittäin monitahoinen ja että on lisättävä alueellista yhteistyötä sekä otettava kansalaisyhteiskunta vakavammin mukaan Euroopan yhdentymisprosessiin. 

”Made in Europe” -tuotteilla oltava tasavertainen asema kilpailijatuotteisiin nähden Euroopan markkinoilla

Vaikka protektionismi ei ole vaihtoehto Euroopalle, EU ei voi myöskään sallia, että sen sisämarkkinoille tulvii tuotteita, jotka ovat vastoin sen sosiaali- ja ympäristönormeja ja vaarantavat sen teollisuuden. Tämä on varoitus, jonka Euroopan talous- ja sosiaalikomitea esittää tammikuun täysistunnossaan hyväksymässään lausunnossa EU:n kattavasta teollisuuspolitiikasta.

ETSK kehottaa hyväksymään lentoliikenteen kilpailun turvaamiseen tähtäävän komission ehdotuksen viivyttelemättä

ETSK kannattaa Euroopan komission ehdotusta kilpailun turvaamisesta lentoliikenteessä annetun asetuksen tarkistamisesta, jota on pitkään odotettu. Tammikuun täysistunnossa antamassaan lausunnossa komitea kehottaa painokkaasti Euroopan parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään tarkistetun asetuksen ripeästi, jotta päästään tehokkaasti puuttumaan kansainvälisen kilpailun vääristymiin.

ETSK tukee vakaasti Bulgarian ensimmäisen EU-puheenjohtajuuskauden painopisteitä

”Puheenjohtajuuskauden onnistuminen ei riipu puheenjohtajavaltion koosta, vaan olennaista on poliittinen tahto ajaa sellaista politiikkaa, jolla on ratkaiseva merkitys EU:n tulevaisuuden kannalta”, ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis totesi toivottaessaan Bulgarian työ- ja sosiaaliasiain varaministerin Zornitsa Roussinovan tervetulleeksi ETSK:n tammikuun täysistuntoon.

ETSK kehottaa maksamaan vakuutusjärjestelystä hyvityksiä tietokonepetosten uhreille

Jäsenvaltioiden välisen oikeudellisen yhteistyön parantaminen tietokonepetosten torjumiseksi on askel oikeaan suuntaan, ETSK toteaa äskettäin antamassaan lausunnossa, jossa arvioidaan komission ehdotusta direktiiviksi muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta. ETSK kehottaa kuitenkin lisäämään toimia sähköisten maksuvälineiden käyttäjien suojelemiseksi ja ottamaan käyttöön pakollisia ennaltaehkäisytoimia, jotta käyttäjiä varoitetaan kyberrikollisten toimintatavoista.

Finanssipolitiikalla on olennainen merkitys euroalueen talouden elpymisen ylläpitämisessä vuonna 2018

Image
Doz Orrit, ECO 444

ETSK ei ole samaa mieltä komission ehdotuksesta pitkälti neutraalista finanssipolitiikan virityksestä ja ehdottaa maltillisen positiivista finanssipolitiikan viritystä, jonka suuruus olisi noin 0,5 prosenttia bkt:stä. Komitea toteaa aiheesta Euroalueen talouspolitiikka 2018 antamassaan lausunnossa, että julkisen talouden sopeutuksen pääroolissa tulisi olla maat, joilla on vaihtotaseen ylijäämää ja finanssipoliittista liikkumavaraa.

Ajo- ja lepoajat, työaika ja työntekijöiden lähettäminen

ETSK hyväksyi 531. täysistunnossaan 18. tammikuuta 2018 lausunnon aiheesta ”Ajo- ja lepoajat, työaika ja työntekijöiden lähettäminen”. Äänestyksessä annettiin 173 ääntä puolesta ja 89 vastaan, ja 17 pidättyi äänestämästä. Esittelijänä toimi Tanja Buzek ”liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta” -erityisjaostosta (TEN). (mp)

Uutisia ryhmiltä

Sosiaaliset oikeudet ja tieliikenneturvallisuus

ETSK:n työntekijät-ryhmän näkökulmasta

Tammikuun täysistunnossa hyväksyttiin lausunto liikenteen tärkeästä asemasta EU:n talouden keskeisenä sektorina. Lausunnossa käsitellään keskeisiä kysymyksiä, kuten lepoaikoja ja työntekijöiden lähettämistä. Komitea katsoo, että lainsäädäntöön työvoiman liikkuvuutta koskevan paketin yhteydessä ehdotetut muutokset eivät monesta eri syystä ratkaise havaittuja ongelmia tehokkaasti, eikä niillä työntekijät-ryhmän mielestä pystytä menestyksekkäästi torjumaan sosiaalista polkumyyntiä tieliikenteen alalla. Lisäksi ETSK vaatii EU:n maantieliikenneviraston perustamista valvomaan paremmin sääntöjen rajatylittävää noudattamista.

ETSK:n mielipiteet kuljetusalan työntekijöiden lähettämisestä jakautuivat. Työnantajat-ryhmä ETSK:n lausuntoa vastaan

ETSK:n työnantajat-ryhmä

Työnantajat-ryhmä ei kannattanut ETSK:n lausuntoa ajo- ja lepoajoista, työajasta ja työntekijöiden lähettämisestä. Ryhmän mukaan lausunnossa ei tuotu riittävästi esiin komitean näkemyseroja työntekijöiden lähettämistä koskevasta komission ehdotuksesta.

EU:n kansalaisyhteiskunta: vuoteen 2030 tähtäävät uudet skenaariot – ryhmän ”muut eturyhmät” ylimääräinen kokous

ETSK:n ryhmän ”muut eturyhmät” laatima

Komitean helmikuun täysistunnon jälkimmäisen päivän jatkoksi ryhmä III isännöi ETSK:ssa (kokoussali JDE 62) ylimääräisen kokouksen aiheesta ”EU:n kansalaisyhteiskunta: vuoteen 2030 tähtäävät uudet skenaariot”.