Neljännen palkinnon saaneen suomalaisen Ohjelmisto- ja e-business ry:n keskeisenä tehtävänä on saada yhä useammat naiset kiinnostumaan ohjelmistoalasta. Se tarjoaa ilmaisia käytännön työpajoja naisille, joilla ei ole aiempaa koodauskokemusta, ja auttaa heitä siten menestymään tietotekniikka-alalla. Rasmus Roiha ja Milja Köpsi kertoivat meille #mimmitkoodaa-ajatusmallista ja siitä, miten organisaatio aikoo käyttää palkintorahansa.

ETSK-info: Mitä kansalaisyhteiskuntapalkinto merkitsee teille ja edustamallenne organisaatiolle?

Rasmus Roiha ja Milja Köpsi: Olemme erittäin kiitollisia ja tunnemme olevamme etuoikeutettuja ja yhä motivoituneempia jatkamaan työtämme #mimmitkoodaa-hankkeen parissa. Ohjelmallamme on yhä suurempi vaikutus, kun se kasvaa ja laajenee. Ohjelmaan osallistuu tällä hetkellä yli 5 000 naista ja kymmeniä yrityksiä. Tavoitteenamme on saada mukaan 10 000 naista ja sata yritystä seuraavien kahden vuoden aikana. ETSK:n palkinto lisäsi ohjelman myönteistä näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja auttoi saamaan mukaan lisää sitoutuneita kumppaneita.

Millaisia neuvoja antaisitte muille organisaatioille vastaavien toimien ja ohjelmien tuloksellisuuden varmistamiseksi? 

Tehkää jotain erityistä. Tarjotkaa jotain konkreettista, ei vain seminaareja tai lisää tietovirtaa. Useimmiten on helppoa saada osallistujia erilaisiin ohjelmiin, etenkin, jos heille tarjotaan jotain ilmaiseksi. Meidän tapauksessamme keskeisenä tekijänä oli saada ensimmäiset yritykset mukaan, koska niiden rooli oli ratkaiseva: ne maksoivat avajaistapahtumista (yhteisöjen luominen) JA sitoutuivat järjestämään vasta-alkajatason työpajoja (käytännön työ). Valitsimme ja kutsuimme mukaan ensimmäiset kahdeksan yritystä, ja näin saimme toimintaan huippuyrityksiä, jotka sitoutuivat ohjelmaan. Sen jälkeen oli helpompaa laajentaa toimintaa. Käytännönläheinen aloitus onkin hyvä tapa vahvistaa ohjelman perusideaa tai mitä tahansa uutta ideaa. 

Miten aiotte käyttää saamanne rahoituksen yhteisön hyväksi?

Vuonna 2020 laajennamme #mimmitkoodaa-ohjelmaa kaikkialla Suomessa. Käynnistämme inspiroivia tapahtumia, joissa kerromme urapoluista ja jaamme oppimisvinkkejä, osoitamme millaisia työpaikkoja ja liiketoiminta- ja työtilaisuuksia ohjelmistoala tarjoaa sekä kerromme, miten naiset voivat hyödyntää omaa elämänkokemustaan ja työkokemustaan teknologian alalla.

Tulossa on myös lisää hyvin suosittuja käytännön työpajoja, joissa naiset voivat kokeilla erilaisia sisällönhallintajärjestelmiä, ohjelmointikieliä, tekoälyn testausta, eettistä hakkerointia (white hat hacking) jne.

Ohjelmisto- ja e-business -yhdistys julkaisee kannustavia kuvauksia naisten urapoluista, jotta naiset voivat inspiroida ja tukea toisiaan ja alkaa nähdä tieto- ja viestintätekniikan uramahdollisuutena. Missä määrin uskotte tämän auttavan naisia löytämään paikkansa ohjelmistoalalla? 

Esimerkit ja roolimallit ovat verkostossamme uskomattoman arvokas voimavara. Kun erilaisille ihmisille esitellään erilaisia urapolkuja, kaikki voivat löytää esimerkkejä ja kannustimia omalle polulleen. Tällä tavoin voidaan vähentää ja heikentää (tietoisia ja tiedostamattomia) ennakkoasenteita, joita ohjelmistoalalla työskentelevillä ihmisillä yhä on.

Lisäksi rakennamme verkostoa naisille, jotka jo työskentelevät ohjelmistoalalla tai ovat kiinnostuneita siitä. Osallistumisaste suoraan kyselytilaisuuteen Instagramissa oli varsin tyydyttävää. Tällaista ei ole kokeiltu alallamme koskaan aiemmin.

Aikooko verkostonne myös auttaa nuoria naisopiskelijoita valitsemaan STEM-aineita (luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet ja matematiikka) koulussa vai oletteko onnistuneet tavoittamaan heidät jo nykyisellä hankkeella?

#mimmitkoodaa-ohjelman kohderyhmänä ovat aikuiset naiset, mutta on jo nähtävissä, että nämä naiset toimivat aktiivisena esimerkkinä nuoremmille naisille ja tytöille. Aikuisilla naisilla, joilla on edes perustietämys ohjelmistokehityksestä ja mahdollisuuksista, joita ohjelmistoala voi tarjota muun muassa digitalisaation ansiosta, on paremmat uramahdollisuudet, ja tällä on vaikutusta myös heidän verkostoihinsa, perheeseensä ja ystäviinsä.