Brysselissä järjestetään joka vuosi suuri määrä keskustelutilaisuuksia. Tällaisten paneelien osanottajista kaksi kolmasosaa on miehiä, vaikka käytettävissä olisi myös paljon asiantuntevia naisia, jotka pystyisivät tuomaan EU:n keskusteluihin uusia näkökulmia. The Brussels Binder on perustanut tämän epätasapainon korjaamiseksi foorumin, jossa naispuoliset asiantuntijat ja puhujia etsivät paneelien järjestäjät voivat löytää toisensa. ETSK-info keskusteli Juliane Schmidtin kanssa organisaation yleisestä strategiasta, jolla muutetaan Brysselin keskustelupaneelien miesvoittoista ilmettä.

ETSK-info: Mitä kansalaisyhteiskuntapalkinto merkitsee teille ja edustamallenne organisaatiolle?

Juliane Schmidt: The Brussels Binder pyrkii muuttamaan ajattelua siten, että sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta tulee perussääntö. ETSK:n palkinto on tunnustus tärkeästä työstämme. Palkinnon myöntäminen meille merkitsee naisten edustusta koskevan kysymyksen nostamista asialistan kärkeen. Samalla se on kunnianosoitus työllemme, jolla osallistumme vireään kansalaistoimintaan kaikkialla Euroopassa.

Millaisia neuvoja antaisitte muille organisaatioille vastaavien toimien ja ohjelmien tuloksellisuuden varmistamiseksi?

The Brussels Binder perustuu erittäin osallistavaan toimintatapaan, jossa pyritään luomaan synergiaa eri kumppaneiden välillä ja rakentamaan pitkällä aikavälillä verkostoa samanmielisille organisaatioille ja ryhmille eri puolilla Eurooppaa. Organisaatiomme noudattaa feministisiä johtajuusperiaatteita, joihin kuuluu vallan jakaminen muiden kanssa ja oman vallankäytön kehittäminen. Työssämme on mukana vapaaehtoisia sekä naisia, jotka haluavat muuttaa yhteiskuntaa. Arvostamme osallistavuutta ja avoimuutta ja kaikkien jäsenten mahdollisuutta tuoda esiin ajatuksiaan ja mielipiteitään.

Miten aiotte käyttää tämän lisärahoituksen yhteisön hyväksi?

Tietokantamme ja verkkosivustomme (brusselsbinder.org) teknisen laadun parantamisen lisäksi toteutamme rahoituksen avulla koulutusta ja seminaareja (naisammattilaisille sekä valistustarkoituksessa organisaatioille ja yrityksille), apuvälineitä konferenssien järjestäjille ja osanottajille, tapaamisia sekä muita tapahtumia, joissa rakennetaan naisammattilaisten ja -asiantuntijoiden yhteisöä.

Naisten edustusta päätöksentekoelimissä pyritään yleisesti parantamaan sukupuolikiintiöiden avulla. Mitä mieltä olette tästä? Pidättekö kiintiöitä tarpeellisina tasa-arvon saavuttamiseksi paneeleissa ja elimissä? Mitä muuta tarvitaan?

Kiintiöiden tehtävä on muuttaa ajattelumalleja, lisätä tietoisuutta ja auttaa välttämään tiedostamattomia ennakkoasenteita ja käytäntöjä. Ne ovat kuitenkin myös kiistanalaisia ja aiheuttavat vastakkainasettelua. On tärkeää tiedostaa, että kiintiöt eivät ole tavoiteltu päämäärä, vaan vain keino, jolla päämäärään pyritään. Niiden rinnalla on toteutettava myös muita toimia, kuten valistuskampanjoita ja koulutusta (johtajille ja naisammattilaisille).