Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Hyvät lukijat

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK), joka on Euroopan kansalaisyhteiskunnan ääni, pitää arvossa ja tukee tärkeää työtä, jota monenlaiset EU:n kansalaisyhteiskunnan organisaatiot sekä ammattijärjestöt ja työnantajaliitot tekevät joka päivä omalla tavallaan kehittääkseen unionista yhä paremman paikan.

ETSK jakaa kerran vuodessa erityisen palkinnon Euroopan kansalaisyhteiskunnan saavutuksille tietyllä alalla valittuaan huolellisen pohdinnan jälkeen aiheen, joka kattaa jonkin merkittävän työsaran. Tänä vuonna kansalaisyhteiskuntapalkinto myönnettiin yhdennentoista kerran. Olen iloinen ja ylpeä siitä, että päätimme omistaa sen naisten vaikutusmahdollisuuksien parantamiselle ja tasa-arvoa edistävälle toiminnalle.

Lyhyesti

Video vuoden 2019 kansalaisyhteiskuntapalkintojen luovutuksesta

Katso video ja koe uudelleen palkintojenjakotilaisuuden huippuhetket!

Esite kansalaisyhteiskuntapalkinnosta

ETSK on julkaissut esitteen, jossa esitellään kaikki viisi palkittua hanketta ja annetaan taustatietoa kansalaisyhteiskuntapalkinnosta.

Vuoden 2019 kansalaisyhteiskuntapalkinto tiedotusvälineissä

Seuraavassa on näyte tiedotusvälineissä julkaistuista vuoden 2019 kansalaisyhteiskuntapalkintoa koskevista otsikoista.

Uutisia ETSK:sta

Sukupuolten tasa-arvoon keskittyneen ETSK:n vuoden 2019 kansalaisyhteiskuntapalkinnon sai italialainen Toponomastica femminile -järjestö

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) palkitsi 12. joulukuuta viisi kansalaisyhteiskunnan organisaatiota, jotka tekevät työtä naisten ja miesten yhtäläisten mahdollisuuksien puolesta, lisäävät tietoisuutta naisten potentiaalista ja saavutuksista ja parantavat omalta osaltaan naisten vaikutusmahdollisuuksia eurooppalaisessa yhteiskunnassa ja taloudessa. Palkintosumma 50 000 euroa jaettiin viiden voittajahankkeen kesken. Ensimmäinen palkinto, joka oli suuruudeltaan 14 000 euroa, meni italialaiselle Toponomastica femminile -järjestölle (naiset nimistössä). Neljä muuta finalistia saivat kukin 9 000 euroa, ja niiden palkintosijajärjestys on seuraava: puolalainen naisliike Ogólnopolski Strajk Kobiet (naisten lakko), bulgarialaisen NAIA-järjestön satuhanke, suomalaisen Ohjelmisto- ja e-business ry:n Mimmit koodaa -ohjelma ja belgialainen The Brussels Binder -hanke.

Palkinnonsaajien omin sanoin

Nimellä on väliä: sukupuolten välisen kuilun torjuminen paikannimistön avulla

Pääpalkinnon voittanut italialainen organisaatio Toponomastica femminile on sitoutunut torjumaan sukupuolten epätasa-arvoa nimeämällä paikkoja, etenkin kaupunkien katuja, aukioita ja puistoja, merkittävien naisten mukaan. Maria Pia Ercolinin sanoin tämä symbolinen tunnustus näiden naisten yhteisölle antamasta panoksesta voi edistää huomattavasti naisten oikeutetun aseman varmistamista yhteiskunnassa.

Ogólnopolski Strajk Kobiet: Puolan pienten paikkakuntien naiset mukaan taistelemaan naisten oikeuksien puolesta

Toisen palkinnon saanut Ogólnopolski Strajk Kobiet (OSK) on ruohonjuuritason liike, joka syntyi Puolassa vuonna 2016 vastareaktiona hallituksen yritykselle heikentää naisten aborttioikeuksia. Liike on sen jälkeen kasvanut valtakunnalliseksi ja toteuttanut useita tempauksia, joihin on osallistunut joukoittain pienten ja keskikokoisten puolalaiskaupunkien naisia. Marta Lempart OSK:sta jakaa ajatuksiaan liikkeen keskeisestä merkityksestä tämän päivän Puolassa.

 

NAIA: ”Perheväkivalta on yhteiskunnallinen eikä yksityinen ongelma”

Kolmannelle palkintosijalle yltänyt bulgarialainen NAIA-järjestö on jo 20 vuoden ajan tehnyt perheväkivallan vastaista työtä pienissä, huonompiosaisissa yhteisöissä ja jatkanut ohjelmaansa sosiaalisen avun antamiseksi erittäin vaikeissa tilanteissa oleville uhreille. Kuten Svetla Sivcheva antamassaan haastattelussa toteaa, järjestö keskittyy myös ennaltaehkäisevään toimintaan. Se työskentelee pienten lasten parissa ja pyrkii löytämään tapoja murtaa ja poistaa sosiaalisia stereotypioita, jotta lasten näköalat avartuvat ja he voivat hyödyntää potentiaalinsa.

#mimmitkoodaa soluttautuu tietotekniikka-alalle, sukupuolisegregaation linnakkeeseen

Neljännen palkinnon saaneen suomalaisen Ohjelmisto- ja e-business ry:n keskeisenä tehtävänä on saada yhä useammat naiset kiinnostumaan ohjelmistoalasta. Se tarjoaa ilmaisia käytännön työpajoja naisille, joilla ei ole aiempaa koodauskokemusta, ja auttaa heitä siten menestymään tietotekniikka-alalla. Rasmus Roiha ja Milja Köpsi kertoivat meille #mimmitkoodaa-ajatusmallista ja siitä, miten organisaatio aikoo käyttää palkintorahansa.

The Brussels Binder: uudet kasvot Brysselin keskustelupaneeleille

Brysselissä järjestetään joka vuosi suuri määrä keskustelutilaisuuksia. Tällaisten paneelien osanottajista kaksi kolmasosaa on miehiä, vaikka käytettävissä olisi myös paljon asiantuntevia naisia, jotka pystyisivät tuomaan EU:n keskusteluihin uusia näkökulmia. The Brussels Binderin strategiana on tarjota tämän epätasapainon korjaamiseksi foorumi, jossa naispuoliset asiantuntijat ja puhujia etsivät paneelien järjestäjät voivat löytää toisensa. ETSK-info keskusteli Juliane Schmidtin kanssa organisaation yleisestä strategiasta, jolla muutetaan Brysselin keskustelupaneelien miesvoittoista ilmettä.