Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Joka nukkuu demokratiassa, herää diktatuurissa

Demokratia on pieni taimi, jota on vaalittava. Tämä on päivittäinen tehtävä niille, jotka uskovat keskusteluun, kompromisseihin ja kattavaan viestintään ratkaisuina enemmistölle. Tästä näkökulmasta katsoen demokratia on vaarassa Euroopassa.

Kymmenen viimeksi kuluneen vuoden aikana päättäjät ovat kamppailleet kriisien kanssa, jotka ovat iskeneet Eurooppaan yllättäen: ensin oli finanssikriisi, sitten tuli talous- ja sosiaalikriisi ja lopulta aivan kuin tässä ei olisi ollut jo tarpeeksi – nk. muuttoliikekriisi, joka heilauttelee jatkuvasti Euroopan yhteiskunnan mielialoja.

Lyhyesti

ETSK ja Euroopan parlamentti ryhtyvät yhteistyöhön edistääkseen osallistumista Euroopan parlamentin vaaleihin

ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier ja Euroopan parlamentin puhemies Antonio Tajani ovat allekirjoittaneet yhteisen julistuksen, jossa nämä kaksi toimielintä sitoutuvat toteuttamaan joukon yhteisiä toimia lisätäkseen tietoisuutta vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleista ja edistääkseen niihin osallistumista.

#COP24: ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier kehottaa luomaan EU:hun uuden hallintotavan ilmastotoimia varten

Valtiosta riippumattomilla ja valtiotasoa alemmilla toimijoilla on tähän asti ollut ratkaiseva rooli ilmastotoimissa, mutta ne kohtaavat usein ylitsepääsemättömiä esteitä. Katowicessa Puolassa 2.–14. joulukuuta 2018 järjestetyssä COP24-ilmastonmuutoskonferenssissa ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier korosti, että on tärkeää puuttua ilmastonmuutokseen, ja totesi, että EU:n on otettava käyttöön uusi kestävyyttä koskeva mekanismi, joka sisältää monien sidosryhmien yhteisen hallinnoinnin.

Euromed-huippukokous: Investoiminen inhimilliseen pääomaan on keskeisessä asemassa pyrittäessä varmistamaan vakaus ja turvallisuus alueella

Euro-Välimeri-alueen maiden kansalaisyhteiskuntaa edustavien elinten jäsenet kokoontuivat Torinossa 17.–18. joulukuuta EU:n ja Välimeren alueen maiden talous- ja sosiaalineuvostojen ja vastaavien elinten vuotuiseen huippukokoukseen. Keskustelun aiheena oli koulutus kyseisellä alueella.

Kansalaisyhteiskunnan edustajat kehottavat Montenegroa tehostamaan toimiaan muuttoliikkeen ja tiedotusvälineiden vapauden aloilla

Event banner

Kansalaisyhteiskunnan elinten edustajat keskustelivat Brysselissä EU:n ja Montenegron kansalaisyhteiskunnan neuvoa-antavan sekakomitean 12. kokouksessa Montenegron EU-jäsenyysneuvottelujen nykytilanteesta. Yhteisessä loppujulistuksessa ilmaistiin tyytyväisyys Montenegron nopeaan talouskasvuun vuonna 2018 ja työttömyyden laskuun.

Investoiminen puhtaaseen liikkuvuuteen on keskeisen tärkeää

Turvallinen ja puhdas liikkuvuus on ratkaisevan tärkeää EU:n tulevaisuudelle. Wienissä 15.–16. marraskuuta 2018 järjestetyssä korkean tason konferenssissa ETSK:n jäsenet tarkastelivat liikkuvuuden tilannetta EU:ssa ja korostivat jälleen kerran, että vahva sitoutuminen tähän asiaan on erittäin tärkeää unionin liikennepolitiikan tulevan kehityksen kannalta.

”Yhteinen surumme” – Kunnianosoitus Gdánskin kaupunginjohtajan Paweł Adamowiczin muistolle

ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier ja viestinnästä vastaava varapuheenjohtaja Isabel Caño esittivät kunnianosoituksensa Gdánskin kaupunginjohtajan Paweł Adamowiczin muistolle. Adamowiczia puukotettiin julkisessa hyväntekeväisyystilaisuudessa 13. tammikuuta 2019, ja hän kuoli saamiinsa vammoihin. Muistotilaisuus pidettiin Euroopan parlamentin Solidarność-esplanadilla Brysselissä 15. tammikuuta.

Adamowicz oli vannoutunut eurooppalainen, demokraattisten arvojen ja vuoropuhelun puolustaja, joka johti Gdánskin kaupunkia 20 vuotta ja muutti sen dynaamiseksi ja avoimeksi kaupungiksi. Hän auttoi rakentamaan demokratiaa Puolaan ja Eurooppaan. (ehp)

Seminaari toimittajille vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleja silmällä pitäen

ETSK:n lehdistöyksikkö järjesti joulukuussa 2018 toista kertaa seminaarin toimittajille, jotta kaikkialta Euroopasta tulevat toimittajat voisivat tutustua paremmin komitean työhön ja sen jäseniin sekä panokseen, jonka komitea antaa Euroopan kansalaisten päivittäiseen elämään.

Hyvää uutta vuotta!

Lehdistöyksikkö toivottaa kaikille hyvää uutta vuotta 2019. Toivottavasti vuodesta tulee luova!

”Toivotan oikeudenmukaista, solidaarista ja tasa-arvoista vuotta” – Isabel Caño Aguilar, viestinnästä vastaava varapuheenjohtaja

Uutisia ETSK:sta

”Menneisyys on hyvä opettaja mutta ei tavoite tulevalle”

Euroopan komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans puhui ETSK:n joulukuun täysistunnossa oikeusvaltioperiaatteesta ja kestävällä pohjalla olevasta Euroopasta.

ETSK: Ilman muuttajia Euroopan talous- ja yhteiskuntamalli on vaarassa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) antoi 13. joulukuuta 2018 oma-aloitteisen lausunnon aiheesta ”Toteutumatta jäävän muuttoliikkeen ja kotoutumattomuuden kustannukset”. Siinä tarkastellaan muuttoliikkeen ja muuttajien kotouttamisen vaikutusta eurooppalaisen yhteiskunnan päivittäiseen elämään.

Kansalaisyhteiskunnan tulisi ottaa ohjat käsiinsä nykyisin uhattuina olevien eurooppalaisten arvojen puolustamisessa

Kaksitoista puhujaa, joukossa toimittajia ja tutkijoita, 12 EU-maasta osallistui Ateenassa 22.–23. marraskuuta ETSK:n 12:tta kertaa järjestämään kansalaisyhteiskunnan mediaseminaariin aiheena ”Euroopan arvojen lujittaminen”.

ETSK kannattaa valtiovallasta riippumattomien toimijoiden ilmastorahoitusfoorumia

EU:lla on ratkaisevan tärkeä rooli kansallisten ja alueellisten ilmastonmuutoksen torjuntatoimien koordinoinnissa ja rahoituksessa. Se tukee alhaalta ylöspäin suuntautuvia ilmastotoimia maailmanlaajuisesti, mutta Euroopassa voidaan tehdä asian hyväksi paljon muutakin. Cillian Lohanin valmistelemassa lausunnossa Valtiosta riippumattomille toimijoille paremmat mahdollisuudet hyödyntää ilmastorahoitusta ETSK yksilöi erilaisia ongelmia, joita eri ryhmillä on ilmastohankkeidensa edellyttämän rahoituksen saannissa, ja esittää mahdollisia ratkaisuja.

 

EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpano ensisijaistettava

EU:n ympäristölainsäädännön puutteellinen, hajanainen ja epätasainen soveltaminen heikentää kansalaisten luottamusta sen toimivuuteen. Ympäristölainsäädännön asianmukaisen soveltamisen varmistamisesta on tehtävä EU:n ja sen jäsenvaltioiden painopistekysymys.

ETSK vaatii kattavampia toimia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjumiseksi

Money laundering

ETSK suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen Euroopan finanssivalvontajärjestelmään tehtävistä muutoksista, joilla on tarkoitus puuttua entistä tehokkaammin rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen EU:n pankki- ja rahoitusalalla. Komitea vaatii kuitenkin kattavampia toimia.

Teollisuus 5.0 kypsyttää uutta ihmisen ja koneen yhteistoiminnan mallia

Vaikka teollisuus 4.0 on yhä suhteellisen tuore käsite, kuuluttavat monet asiantuntijat jo viidettä teollista vallankumousta, jossa muokkautuu uusi ihmisen ja koneen yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen malli. Tämä oli yksi keskeisistä päätelmistä konferenssissa, jonka Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) neuvoa-antava valiokunta ”teollisuuden muutokset” järjesti 22. marraskuuta aiheesta ”Teollisuus 5.0”.

EU:n puheenjohtajavaltio Romania: koheesio, eurooppalainen arvo

Romania toimii Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana vuoden 2019 alkupuoliskolla, ja EU:n asialistalla on useita tärkeitä kysymyksiä: keskustelu Euroopan tulevaisuudesta, joka huipentuu Sibiun huippukokoukseen, uusi monivuotinen rahoituskehys, brexit ja viimeisenä, mutta ei missään nimessä vähäisimpänä Euroopan parlamentin vaalit.

Uutisia ryhmiltä

Naiset: liike-elämän suurin mullistava voima

ETSK:n työnantajat-ryhmä

EU menettää vuosittain 370 miljardia euroa sukupuolten välisen työllisyyseron vuoksi. Lisäksi on tilastollisesti voitu osoittaa, että yritykset, joilla on sukupuolijakaumaltaan tasapainoisempi johtokunta, tuottavat parempia tuloksia. Miksi siis sukupuolten välisen taloudellisen kuilun umpeen kuromiseen saattaa kulua vielä 217 vuotta, kuten Maailman talousfoorumi on arvoinut? Korkean tason puhujia liike-elämän, politiikan ja kansalaisjärjestöjen piiristä kokoontui yhdessä työnantajat-ryhmän jäsenten kanssa 17. joulukuuta pohtimaan, miten voitaisiin saada täysi hyöty siitä valtavasta potentiaalista, jota naiset voisivat tuoda Euroopan talouteen.

Kansainvälinen maahanmuuttajien teemapäivä

ETSK:n työntekijät-ryhmä

Kansainvälinen maahanmuuttajien teemapäivä, jota vietetään 18. joulukuuta, tarjoaa mahdollisuuden esittää uusia näkemyksiä, jotka perustuvat muuttoliikkeen ymmärtämiseen normaalina ilmiönä missä tahansa yhteiskunnassa.

 

Parempaa EU-viestintää vankkojen faktatietojen pohjalta

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” ‑ryhmä tapasi hiljattain Euroopan investointipankin (EIP) ja Eurostatin edustajia saadakseen tarvittavaa vankkaa faktatietoa, jotta jäsenvaltiokohtaisille ja alueellisille organisaatioille ja EU:n kansalaisille voidaan tehdä selkoa EU-jäsenyyden hyödyistä. Huolehtimalla sekä kansalaisten että demokraattisten instituutioiden mahdollisuuksista saada luotettavaa ja laadukasta tietoa voidaan vaikuttaa politiikkaan, ennakoida tulevia yhteiskunnallisia muutoksia ja edistää innovointia.

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia

Euroopan parlamentin vaalit vuonna 2019: Euroopan nuoret esittävät kantansa ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumassa

Brysseliin tulee ensi maaliskuussa oppilaita 33 koulusta eri puolilta Eurooppaa keskustelemaan tuleviin Euroopan parlamentin vaaleihin liittyvistä näkemyksistään, toiveistaan ja odotuksistaan. He esittävät kolme ehdotusta, joissa tiivistetään ne heidän sukupolvelleen tärkeimmät asiat, joihin Euroopan parlamentin tulisi puuttua. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) varmistaa, että ehdotukset lähetetään lainsäätäjille.

ETSK valottaa vammaisuutta valokuvanäyttelyssään

ETSK:n vuoden 2018 kulttuuriohjelman viimeinen tapahtuma oli valokuvanäyttely Together for Inclusion, jossa esiteltiin 10 palkittua kuvaa vammaisista positiivisessa valossa elämänsä aktiivisina toimijoina.