Kotitalouksissa asuvien hoivatyöntekijöiden työolot ovat epävakaat hoiva-alan työvoimapulasta huolimatta

ETSK jalkautuu paikallistasolle hankkimaan ensi käden tietoa kotitalouksissa asuvien hoivatyöntekijöiden tilanteesta Euroopassa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) piti Lontoossa 29. marraskuuta ensimmäisen kotitalouksissa asuvien hoivatyöntekijöiden tulevaisuutta Euroopassa käsittelevän going local -tapahtuman tarkoituksenaan tutkia alan työntekijöiden epävakaita työoloja.

ETSK aikoo järjestää tapaamisia Yhdistyneen kuningaskunnan lisäksi myös Saksassa, Ruotsissa, Italiassa ja Puolassa eli maissa, jotka kuuluvat kotitalouksissa asuvien hoivatyöntekijöiden lähtö- tai määränpäämaihin.

Tutustumisvierailut ovat jatkotoimia vuonna 2016 annetulle ETSK:n oma-aloitteiselle lausunnolle. Se oli ensimmäinen EU-tason poliittinen asiakirja, jossa käsiteltiin kotitalouksissa asuvien hoivatyöntekijöiden tilannetta.

Kotitalouksissa asuvien hoivatyöntekijöiden tarkkaa lukumäärää tai heidän vaikutustaan EU:n jäsenvaltioiden talouteen ei tunneta.

Kansainvälisen työjärjestön mukaan kotitaloustyön osuus kokonaistyöllisyydestä oli vuonna 2012 teollisuusmaissa 5–9 prosenttia. On odotettavissa, että kotitalouksissa asuvien hoivatyöntekijöiden määrä kasvaa ikääntyvässä Euroopassa, jossa ongelmina ovat hoiva-alan työvoimapula ja puutteellinen pitkäaikaishoidon infrastruktuuri.

Kotitalouksissa asuvat hoivatyötekijät kuuluvat EU:n työvoiman liikkuvimpiin osiin: suuri osa näistä työntekijöistä tulee edelleen Itä-Euroopasta.

Heidän työsuhdeasemansa on kuitenkin usein sääntelemätön, työ tehdään pimeästi ja työolot ovat usein hyvin vaikeat.

ETSK ehdottaa muun muassa, että kotitalouksissa asuvien hoivatyöntekijöiden olemassaolo EU:n työmarkkinoilla tunnustetaan laatimalla yhteinen määritelmä tälle ammattiryhmälle ja että heidät luetaan pitkäaikaishoitojärjestelmän piiriin kuuluviksi, jolloin he saavat kaikki asiaankuuluvasta EU:n ja jäsenvaltioiden työlainsäädännöstä seuraavat oikeudet.

Lisäksi jäsenvaltioiden tulisi antaa taloudellista ja organisatorista tukea hoidettavina oleville henkilöille, jotka eivät usein tiedä, että palkatessaan kotitaloudessa asuvan hoivatyöntekijän heistä tulee tosiasiallisesti työnantajia, joiden kuuluu kantaa oikeudenmukainen osa vastuusta.

Esittelijä Adam Rogalewski (työntekijät, PL) totesi seuraavaa Yhdistyneen kuningaskunnan tilanteesta: ”Voimme havaita, että sosiaali- ja hoiva-ala on kärsinyt suuresti vuoden 2010 jälkeen tehdyistä 6 miljardin punnan rahoitusleikkauksista. Niiden seurauksena hoivan saatavuus ja laatu ovat heikentyneet huomattavasti. Työvoimapula, joka on seurausta alan alhaisista palkoista ja huonoista työoloista, on johtanut epävirallisten hoivajärjestelyjen yleistymiseen. Kansalaisyhteiskunta kaikkialla Euroopassa ja erityisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa on vaatinut säästöpolitiikan lopettamista. Hoiva-alaan tulee kiireellisesti investoida enemmän.”

ETSK:n maavierailujen tulokset esitellään myöhemmin vuonna 2018 julkaistavassa raportissa.(II)