ETSK:n vuoden 2018 painopisteet: EU-kansalaiset keskeiseen asemaan tulevaisuuden Euroopassa

ETSK:n työvaliokunta komitean poliittisen työn suunnan määrittävä elin kokoontui 13.–14. marraskuuta 2017 Bulgarian Sofiassa ja vahvisti ETSK:n poliittiset painopisteet vuodeksi 2018. Painopisteet muodostavat pohjan oma-aloitteisille lausunnoille, jotka ETSK antaa vuonna 2018 EU:n lainsäätäjien erityisten pyyntöjen perusteella laadittavien lausuntojen lisäksi.

Painopisteet, joiden tarkoituksena on tehdä EU-kansalaisista tulevaisuuden Euroopan keskeisiä toimijoita, ovat seuraavat:

  • Taataan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toteutuminen käytännössä ja korostetaan tarvetta luoda kunnollisia työpaikkoja.
  • Turvataan oikeudenmukainen siirtymä digitaaliseen yhteiskuntaan ja talouteen.
  • Edistetään kaikkia kansalaisia hyödyttävää kestävää kasvua kannustamalla yrittäjyyteen ja investointeihin sekä oikeudenmukaiseen veropolitiikkaan ja vaurauden parempaan jakoon.
  • Edistetään oikeudenmukaista siirtymistä vähähiiliseen, kilpailukykyiseen talouteen kannustamalla kestäväpohjaisiin energia- ja liikkuvuusratkaisuihin.
  • Edistetään osallistavaa muuttoliikepolitiikkaa, joka helpottaa kotoutumista, sekä kunnianhimoista ulkoista muuttoliikepolitiikkaa.
  • Lujitetaan sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta asianmukaisin EU-määrärahoin.
  • Tehostetaan EU:n taloudellista ja vero- ja finanssipoliittista ohjausta ja saatetaan talous- ja rahaliitto valmiiksi, jotta Euroopasta voi tulla kestävyysajattelua noudattava ja yhtenäinen.

Uusissa painopisteissä tuodaan lisäksi jälleen esille, miten tärkeää on soveltaa EU:n perusoikeuskirjaa kaikkeen unionin sisä- ja ulkopoliittiseen toimintaan, jotta taataan oikeudenmukainen tasapaino taloudellisten vapauksien ja perusoikeuksien välillä ja autetaan levittämään EU:n demokraattisia arvoja. (pt)