Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari – seuraavat toimet?ETSK:n työntekijät-ryhmä

Työntekijät-ryhmä on jatkuvasti ponnistellut Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin tavoitteiden saavuttamiseksi. Ryhmän jäsenten laatimissa ja ETSK:n äskettäin hyväksymissä lausunnoissa ehdotetaan käytännön toimia, jotta sosiaalisen Euroopan rakentamista pilarin puitteissa voitaisiin edistää.

Erika Kollerin valmistelemassa lausunnossa työssäkäyvien vanhempien ja omaishoitajien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta pohditaan mahdollisuuksia lisätä naisten osallistumista työmarkkinoille ja kannustaa miehiä osallistumaan enemmän perhevelvoitteiden hoitamiseen. Työ- ja yksityiselämän tasapainottaminen on ensimmäinen askel kohti sosiaalisen pilarin toteuttamista, ja se todella helpottaisi työssäkäyvien vanhempien elämää ja edistäisi sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa.

Plamen Dimitrovin valmistelemassa lausunnossa ”Varallisuuteen liittyvä eriarvoisuus Euroopassa” tehdään käytännön ehdotuksia finanssipolitiikasta ja varallisuuden verotuksesta, sillä ne ovat tehokkaimmat keinot varmistaa pääomien uudelleensijoittaminen, varallisuuden uudelleenjakautuminen, laadukkaat työpaikat ja työtekijöitä koskevat vähimmäisnormit ja siten torjua eriarvoisuuden lisääntymistä Euroopassa.

Lisäksi Petru Sorin Dandean laatimassa lausunnossa ”Kestäväpohjaiset sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun järjestelmät digitaaliaikakaudella” tarkastellaan digitalisaation mukanaan tuomia uusia työnteon muotoja, jotka eivät kuulu palkka-, työehto- ja sosiaaliturvalainsäädännön tarjoaman suojan piiriin. Lausunnossa kaivataan uusia sääntöjä tällaisten työmuotojen tunnistamiseksi, työntekijöiden suojelemiseksi ja kestäväpohjaisten sosiaaliturvajärjestelmien turvaamiseksi.

Työntekijät-ryhmä edistää näiden lausuntojen avulla edistyksellisen Euroopan keskeisiä elementtejä ja pyrkii tinkimättä varmistamaan, että niiden täytäntöönpano turvataan säädösteitse. (mg)