Työnantajat-ryhmä keskusteli kauppa-asioista komissaari Cecilia Malmströmin kanssa

Työnantajat-ryhmän edustajat katsovat, että yritysmaailmalla on ratkaiseva rooli pyrittäessä levittämään myönteistä viestiä kaupasta ja selittämään, mitä kunnianhimoisella kauppapolitiikalla voidaan saada aikaan. Nimenomaan yritykset voivat kertoa kauppasopimusten tuomista käytännön hyödyistä. Tämä oli työnantajat-ryhmän jäsenten keskeinen viesti kauppapolitiikasta vastaavalle komission jäsenelle Cecilia Malmströmille 6. joulukuuta 2017 pidetyssä kokouksessa.

Malmström esitteli EU:n meneillään olevien kauppaneuvottelujen nykytilannetta ja korosti komission jatkavan pyrkimyksiään tehdä kauppaneuvotteluista mahdollisimman avoimia. Myös kauppasopimusten voimaantuloon on syytä kiinnittää asianmukaista huomiota. ”Toivomme työnantajien osallistuvan entistäkin enemmän kaupan tuomien hyötyjen valottamiseen”, Malmström totesi.

Työnantajat-ryhmän puheenjohtaja Jacek Krawczyk korosti, että EU:n kauppapolitiikan olisi oltava avointa ja osallistavaa mutta sitä ei pitäisi toteuttaa naiivisti eikä ehdoitta. Hän myönsi, että CETA-sopimuksen ratifiointi on pitkä ja haastava prosessi. Mitä tehokkaampaa väliaikaisen soveltamisen täytäntöönpano on, sitä selkeämmin CETA-sopimuksen hyödyt voidaan osoittaa epäilijöille ja sitä suuremmat ovat sopimuksen täysimääräisen ratifioinnin mahdollisuudet.

ETSK:n jäsenet ottivat keskustelun aikana esiin useita EU:n kauppapolitiikan eri näkökohtiin liittyviä kysymyksiä. He vakuuttivat Malmströmille, että työnantajat tukevat komissiota kunnianhimoisen, avoimuuteen ja vastavuoroisuuteen perustuvan eurooppalaisen kauppa-agendan toteuttamisessa. (lj)