ETSK suhtautuu myönteisesti uuteen säädöspakettiin työ- ja yksityiselämän tasapainottamiseksi

ETSK toteaa lausunnossaan aiheesta Työssäkäyvien vanhempien ja omaishoitajien työ- ja yksityiselämän tasapainottaminen, että Euroopan komission ehdottamat toimenpiteet, joilla pyritään puuttumaan hoitovelvollisuuksien eriarvoiseen jakautumiseen perheissä ja kääntämään tästä johtuva naisten vähäisempi osallistuminen työmarkkinoille kasvuun, ovat askel oikeaan suuntaan, mutta vaativat lisää tarkastelua ja parannuksia.

Lausunnon kohteena oleva komission ehdotus direktiiviksi vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta muodostaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ensimmäisen lainsäädäntötoimenpiteen. Siihen sisältyy vähintään kymmenen työpäivän pituinen isyysvapaa lapsen syntymän aikoihin, neljän kuukauden vanhempainvapaa, joka ei ole siirrettävissä, ja vuosittainen viiden päivän omaishoitovapaa sairasta tai huollettavaa omaista hoitavia työntekijöitä varten.

Kaikista näistä vapaan muodoista maksetaan vähintään sairauspäivärahan suuruista palkkaa. Lasten ikäraja, johon asti vanhemmilla on oikeus pyytää joustavia työjärjestelyjä, on tarkoitus nostaa kahdeksasta kahteentoista vuoteen.

ETSK katsoo lausunnossaan, että ehdotuksissa tulisi ottaa huomioon myös – erityisesti pienten ja keskisuurten – yritysten tarpeet. (ll)