Kansalaisyhteiskunta haluaa eturiviin Euroopan tulevaisuuden muotoilussa

EU:n tulevan strategian keskeisenä painopisteenä tulee olla luottamuksen herättäminen ja sen varmistaminen, että siirtymä on oikeudenmukainen kaikkien kannalta, jotta kasvavaa eriarvoisuutta saadaan hillittyä. Kansalaisyhteiskunta on sitä mieltä, että sen on päästävä mukaan muokkaamaan, ohjaamaan ja toteuttamaan unionin uutta pitkän aikavälin strategiaa. Tämä on pääviesti ETSK:ssa toimivan ohjauskomitean Budapestissa 27.–28. marraskuuta järjestämästä merkittävästä Transition to post-2020 Europe -konferenssista, jossa käsiteltiin siirtymistä vuoden 2020 jälkeiseen Eurooppaan.

Eurooppa 2020 -strategian loppu häämöttää, ja EU:lla on ratkaistavanaan suuria haasteita. Konferenssin lopputulemana oli, että uuden tulevaisuudenstrategian on oltava laaja-alainen ja kehityspainotteinen, ulotuttava kauas tulevaisuuteen (vuosiin 2030–2050) ja pohjauduttava yhä osallistavampaan hallintotapaan.

ETSK:n Eurooppa 2020 -ohjauskomitean puheenjohtaja Etele Baráth korosti konferenssin avajaissanoissaan, että Eurooppa 2020 -strategian päämäärä on edelleen ajankohtainen. Nyt on otettava tavoitteeksi parantaa hallintotapaa ja pyrkiä yhä voimakkaammin siihen, että Euroopasta tulee ”älykäs, osallistava ja kestäväpohjainen”. ”Kestäväpohjaisuuden on oltava uuden strategian sisintä ydintä”, ETSK:n muut eturyhmät -ryhmän puheenjohtaja Luca Jahier painotti.

Unkarin talousjärjestön HEA:n ja Unkarin inhimillisten voimavarojen ministeriön tuella järjestetty tapahtuma kokosi yhteen ETSK:n ja kansallisten talous- ja sosiaalineuvostojen jäseniä sekä EU:n toimielinten ja Unkarin valtiovallan ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. (sj/dm)