ETSK:n muut eturyhmät -ryhmä keskustelee ajatuksista vapaiden ammatinharjoittajien eurooppalaista manifestia silmällä pitäen

ETSK:n muut eturyhmät -ryhmä esitteli virallisesti suunnitelman vapaiden ammatinharjoittajien eurooppalaisesta manifestista Campidogliossa Roomassa 1. joulukuuta 2017 järjestetyssä konferenssissa, jonka teemana oli ”Vapaa ammatinharjoittaminen Euroopan kehityksen edistäjänä: vapaiden ammatinharjoittajien eurooppalainen manifesti”. Konferenssi järjestettiin yhteistyössä ammattialajärjestöjen pysyvän sekakomitean (Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali) kanssa.

Tapahtuman tavoitteena oli keskustella ajatuksista ja löytää Euroopan tasolla yhteinen määritelmä vapaille ammateille sekä luoda lähtökohdat tulevalle toiminnalle tällä alalla. 47 miljoonaa ihmistä (noin 22 prosenttia työssäkäyvästä väestöstä) työskentelee Euroopassa säännellyissä ammateissa, ja vapailla ammateilla on kiistatta keskeinen asema taloudessa ja yhteiskunnassa. Kaikki esitetyt ehdotukset kootaan yhteen ja niitä hyödynnetään laadittaessa vapaiden ammatinharjoittajien eurooppalaista manifestia, jonka tarkoituksena on varmistaa, että vapaat ammatit voivat saavuttaa EU:ssa täyden potentiaalinsa lähitulevaisuudessa.

Korkean tason puhujiin kuuluivat ETSK:n muut eturyhmän -ryhmän puheenjohtaja Luca Jahier, Italian työ- ja sosiaaliministeri Giuliano Poletti ja Italian talous- ja työmarkkinaneuvoston (CNEL) puheenjohtaja Tiziano Treu.

”Vapaat ammatit mainitaan jo 60 vuotta sitten allekirjoitetussa Rooman sopimuksessa, sen 193 artiklassa, jolla perustettiin Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Taipaleemme alkoikin näin ollen vuosia sitten”, sanoi ETSK:n muut eturyhmät -ryhmän puheenjohtaja Jahier. ”Haluamme uudistaa nyt tämän sitoumuksen ja antaa konkreettisen panoksen vapaiden ammattien harjoittamiseen, jotta ne voivat saavuttaa Euroopan unionissa täyden potentiaalinsa lähivuosina.”

Muut eturyhmät -ryhmän varapuheenjohtaja Arno Metzler esitteli manifestin keskeiset ajatukset ja käynnisti kolmessa paneelissa käydyn keskustelun. (cl)