EU tarvitsee kattavaa elintarvikepolitiikkaa

EU:n nykyinen kehys ei riitä siirryttäessä kestäväpohjaisimpiin elintarvikejärjestelmiin. Tarvitaan pikaisesti kattavaa elintarvikepolitiikkaa, jotta voidaan parantaa elintarvikkeisiin liittyvien politiikanalojen johdonmukaisuutta ja palauttaa ruoka sille kuuluvaan arvoon sekä varmistaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tehokas täytäntöönpano.

ETSK kehottaa oma-aloitteisessa lausunnossaan kehittämään EU:lle kattavan elintarvikepolitiikan, jolla pyritään kestäväpohjaisiin elintarvikejärjestelmiin ja niiden pohjalta terveellisiin ruokavalioihin. Politiikassa tulee linkittää maatalous ravitsemukseen ja ekosysteemipalveluihin.

”Meidän on edistettävä markkinoiden oikeudenmukaisuutta ja saatava ihmiset ymmärtämään elintarvikkeiden arvo”, totesi esittelijä Peter Schmidt (työntekijät, DE).

Kattavan ja ajanmukaisen elintarvikepolitiikan on täydennettävä – ei korvattava – uudistettua YMP:tä. Sen tulisi myös täyttää useita kriteereitä, kuten elintarvikkeiden laatu, terveys, ympäristö, taloudellisen pohjan vakaus ja hyvä hallintotapa. ”Euroopan on asetettava normit”, painotti Schmidt.

ETSK suosittaa merkittäviä EU-tason toimia, kuten

  • kestäväpohjainen elintarvikkeiden merkintäjärjestelmä
  • tiiviimmät tuottajien ja kuluttajien väliset yhteydet
  • oikeudenmukaisten tuottajahintojen varmistaminen
  • elintarvikkeiden kestäväpohjaisuutta koskevan toimintasuunnitelman laatiminen
  • elintarvikkeisiin keskittyvä pääosasto, jolla olisi vastuu kaikista elintarvikkeisiin liittyvistä toimintalinjoista ja josta sääntely, lainsäädäntö ja toimeenpano saisivat alkunsa. (sma)