Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Hyvät lukijat

Olen iloinen voidessani uuden vuoden myötä esitellä kaikille teille koko Euroopassa ETSK:n uuden, täysin sähköisen ETSK-infon, joka on saatavilla 23 kielellä. Uutislehden voi lukea älypuhelimella, tabletilla, kannettavalla tietokoneella tai toimistotietokoneella. Tätä on nykyaikainen media! Internetissä yleisestä, kaikille suunnatusta yksikielisestä viestinnästä poiketen uutislehden voi lukea haluamallaan kielellä.

Tärkeitä päivämääriä

02/02/2018 Bryssel
Julkinen kuuleminen yhteisötalouden yritysten panoksesta maahanmuuttajien kotouttamiseen
08/02/2018 Rooma
Julkinen kuuleminen EU:n pk-yrityspolitiikkojen tehokkuudesta
13/02/2018 - 15/02/2018 Bryssel
ETSK:n täysistunto

Lyhyesti

Tulevaisuus on arvotalouden

2nd Open Eyes Economy Summit in Krakow

Krakovassa 14. ja 15. marraskuuta järjestetyssä toisessa Open Eyes Economy Summit -kokouksessa (OEES) vedottiin kaikkiin sidosryhmiin, jotta talouden käytännöistä ja ajattelumalleista ryhdyttäisiin keskustelemaan ja niitä muokattaisiin nykyisten ja tulevien haasteiden voittamiseksi ja kestävän kehityksen takaamiseksi.

 

 

Kansalaisyhteiskunta haluaa eturiviin Euroopan tulevaisuuden muotoilussa

EU:n tulevan strategian keskeisenä painopisteenä tulee olla luottamuksen herättäminen ja sen varmistaminen, että siirtymä on oikeudenmukainen kaikkien kannalta, jotta kasvavaa eriarvoisuutta saadaan hillittyä. Kansalaisyhteiskunta on sitä mieltä, että sen on päästävä mukaan muokkaamaan, ohjaamaan ja toteuttamaan unionin uutta pitkän aikavälin strategiaa. Tämä on pääviesti ETSK:ssa toimivan ohjauskomitean Budapestissa 27.–28. marraskuuta järjestämästä merkittävästä Transition to post-2020 Europe -konferenssista, jossa käsiteltiin siirtymistä vuoden 2020 jälkeiseen Eurooppaan.

ETSK:n jäsen Catelijne Muller puhui ”ihminen komentaa” -periaatteen puolesta tekoälyyn nähden ”Web Summit” -konferenssissa Lissabonissa

Entä jos algoritmit päättävät pian siitä, voiko joku saada luottoa, asuntolainan, sairausvakuutuksen, työpaikan – tai jopa sydämensiirron? Etkö haluaisikin varmistaa, että tiedot, joihin näiden algoritmien päätökset perustuvat, ovat luotettavia, täydellisiä, vailla vääristymiä ja hakkeroinnilta suojatut.

Maatalous- ja elintarvikealan koulutukseen tehtävät investoinnit voivat auttaa muovaamaan Välimeren alueen tulevaa kehitystä

ETSK:n ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -erityisjaoston (NAT) työvaliokunta kävi 16. marraskuuta 2017 Espanjassa tutustumassa CIHEAM-tutkimuskeskukseen kuuluvaan Välimeren maataloustieteelliseen instituuttiin Zaragozassa (IAMZ) ja paikallisiin maatalousosuuskuntiin Aragoniassa. 

 

”Unity”: Viron digitaalinen kupoli ETSK:ssa

Sininen, kupolimainen rakennelma nimeltään ”Unity” pystytettiin ETSK:n päärakennuksen ala-aulaan joulukuuksi 2017. Tähän suljettuun tilaan astuvilla vierailla oli mahdollisuus nauttia eri EU-maiden – Viron, Kreikan, Latvian, Liettuan ja Slovakian – maisemista, jotka heijastettiin kupolin pintaan yli kymmenellä videokameralla, jotka tuottivat yhden 360-asteisen kuvan. Installaatio, joka esitteli Viron digitaalikehitystä ja tulevaisuuteen suuntautuneisuutta, oli osa ETSK:ssa Viron puheenjohtajakaudella järjestettyjä tapahtumia. (ck)

Uusia julkaisuja

ETSK linjaa Bulgarian puheenjohtajakauden aikaista toimintaansa

ETSK on julkaissut esitteen painopisteistään Bulgarian EU-puheenjohtajakaudella. Se on ladattavissa täältä.

Uutisia ETSK:sta

Eurooppalainen kansalaisyhteiskunta palkitsee aitoa yrittäjyyttä ja laadukkaiden työpaikkojen tarjoajia

Vuoden 2017 kansalaisyhteiskuntapalkinto Saksassa, Kreikassa, Belgiassa, Italiassa ja Espanjassa toteutetuille aloitteille

Saksalainen hanke Discovering hands, jossa koulutetaan sokeita ja näkövammaisia naisia käyttämään erityisen kehittynyttä tuntoaistiaan rintasyövän varhaiseen havaitsemiseen, palkittiin 14 000 eurolla. Neljä muuta aloitetta Kreikasta, Belgiasta, Italiasta ja Espanjasta palkittiin kukin 9 000 eurolla.

Politiikan toimijat ja yhteiskunta ovat yhteisesti vastuussa työstä nuorten radikalisoitumisen torjumiseksi

Monista laadukkaista aloitteista huolimatta toimet eivät vielä riitä estämään nuoria sortumasta väkivaltaisten ääriliikkeiden ansaan, ETSK toteaa.

EU tarvitsee kattavaa elintarvikepolitiikkaa

EU:n nykyinen kehys ei riitä siirryttäessä kestäväpohjaisimpiin elintarvikejärjestelmiin. Tarvitaan pikaisesti kattavaa elintarvikepolitiikkaa, jotta voidaan parantaa elintarvikkeisiin liittyvien politiikanalojen johdonmukaisuutta ja palauttaa ruoka sille kuuluvaan arvoon sekä varmistaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tehokas täytäntöönpano.

EU:n laajuinen puolustusyhteistyö on ensiarvoisen tärkeää eurooppalaisten turvallisuuden varmistamiseksi

ETSK kannustaa lisäämään EU:n jäsenvaltioiden välistä puolustusyhteistyötä ja kannattaa Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman (EDIDP) ja EU:n puolustusrahaston (EDF) käyttöönottoa, sillä niiden avulla voidaan viedä merkittävästi eteenpäin paitsi Euroopan taloutta myös sen yhdentymistä.

ETSK suhtautuu myönteisesti uuteen säädöspakettiin työ- ja yksityiselämän tasapainottamiseksi

ETSK:n lausunnon kohteena oleva komission ehdotus direktiiviksi vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta muodostaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ensimmäisen lainsäädäntötoimenpiteen. Siihen sisältyy vähintään kymmenen työpäivän pituinen isyysvapaa lapsen syntymän aikoihin, neljän kuukauden vanhempainvapaa, joka ei ole siirrettävissä, ja vuosittainen viiden päivän omaishoitovapaa sairasta tai huollettavaa omaista hoitavia työntekijöitä varten.

Jäsenvaltioiden tulisi säännellä työn uusia muotoja

Digitalisaatio on muuttanut työmarkkinoita merkittävästi, ja uuden muotoista työtä tekevät jäävät usein sosiaaliturvan ulkopuolelle. Joulukuun täysistunnossa antamassaan lausunnossa ETSK kehottaa jäsenvaltioita sääntelemään työn uusia muotoja ja varmistamaan, että tällaista työtä tekevillä on pääsy eläke-, sairaus- ja työttömyysvakuutusjärjestelmiin.

Kotitalouksissa asuvien hoivatyöntekijöiden työolot ovat epävakaat hoiva-alan työvoimapulasta huolimatta

ETSK jalkautuu paikallistasolle hankkimaan ensi käden tietoa kotitalouksissa asuvien hoivatyöntekijöiden tilanteesta Euroopassa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) piti Lontoossa 29. marraskuuta ensimmäisen kotitalouksissa asuvien hoivatyöntekijöiden tulevaisuutta Euroopassa käsittelevän going local -tapahtuman tarkoituksenaan tutkia alan työntekijöiden epävakaita työoloja.

Kestävän kehityksen tavoitteiden on ohjattava EU:n tulevaa kaupan alan agendaa

Peel - Quarez

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi joulukuun täysistunnossaan lausunnon Kaupan ja investointien keskeinen rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa ja täytäntöönpanossa (esittelijä: Jonathan Peel – työnantajat, UK; toinen esittelijä: Christophe Quarez – työntekijät, FR).

Kansalaisyhteiskunta perää parempia sosiaalisia ja taloudellisia oikeuksia Välimeren alueella

Runsaat sata kansalaisyhteiskunnan edustajaa Välimeren unionin jäsenvaltioista tapasi 13.–14. joulukuuta Madridissa keskustellakseen Välimeren alueelle ajankohtaisista haasteista. EU:n ja Välimeren alueen maiden talous- ja sosiaalineuvostojen ja vastaavien elinten vuoden 2017 huippukokouksessa keskityttiin taloudellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin oikeuksiin, sosiaaliseen suojeluun ja naisten oikeuksien uuteen kehitysvaiheeseen Välimeren alueella.

Bulgarian EU-puheenjohtajakausi: haaste ja mahdollisuus

Image

Bulgarian EU-puheenjohtajakausi: haaste ja mahdollisuus

kirjoittanut REX-jaoston puheenjohtaja Dilyana Slavova

Bulgaria aloittaa ensimmäisen kautensa EU:n puheenjohtajana Euroopalle vaikeassa tilanteessa. Tehtävän hoitaminen on merkittävä testi sen poliittisille, hallinnollisille ja diplomaattisille valmiuksille. Bulgaria suhtautuu hyvin vastuullisesti ensimmäiseen puheenjohtajakauteensa ja tiedostaa, että sen päätökset ovat ratkaisevia Euroopan tulevaisuuden kannalta. Se pyrkii saavuttamaan tasapainon ja laajan yksimielisyyden tärkeissä asioissa. Bulgaria soveltaa puheenjohtajana realistista ja käytännönläheistä lähestymistapaa. Tarkoituksena on laatia jokaisen maan kanssa toimintasuunnitelma, johon sisältyy konkreettisia edistysaskeleita muttei kuitenkaan epärealistisia odotuksia.

ETSK käynnisti EU:n muutosfoorumin

ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis ja liikenneasioista vastaava komissaari Violeta Bulc käynnistivät virallisesti EU:n muutosfoorumin ETSK:ssa Brysselissä 27. marraskuuta pidetyssä konferenssissa. Foorumin tavoitteena on lisätä naisten työllisyyttä ja yhtäläisiä mahdollisuuksia liikennealalla.

ETSK isännöi romanien osallistamista käsittelevän foorumin

ETSK isännöi 27.–28. marraskuuta 2017 järjestyksessään yhdennentoista romanien osallistamista käsittelevän foorumin. Se oli Euroopan komission järjestämä, ja siinä kohdennettiin päähuomio kysymykseen nuorten romanien siirtymisestä koulutuksesta työelämään.

Mikä asema kulttuurille tulevaisuuden Euroopassa? Eurooppalaiset nuoret kertovat Brysselissä

Brysseliin tulee ensi maaliskuussa nuoria 33 oppilaitoksesta eri puolilta Eurooppaa kertomaan unionin toimielimille, minkälaisena he näkevät kulttuurin aseman tulevaisuuden Euroopassa. Tarkoituksena on keskustella ja äänestää kolmesta ehdotuksesta, jotka unionin toimielimet ottavat huomioon poliittisessa päätöksenteossaan.

ETSK:n seminaarissa käsiteltiin EU:n kansalaisyhteiskunnan roolia globalisoituneessa viestinnän maailmassa

ETSK järjesti Madridissa 24.–25. marraskuuta 11. kansalaisyhteiskunnan mediaseminaarin aiheesta EU:n kansalaisyhteiskunnan rooli globalisoituneessa viestinnän maailmassa.

Globalisaatio, kuten viestintäkin, leviää kaikille aloille. Viestintä ja viestintäteknologiat myös edistävät globalisaatiota. Median kansainvälistyminen, globaalit mediamarkkinat – joita hallitsevat teknologian, tietojenkäsittelyn ja televiestinnän aloilla toimivat muutamat valtavat ylikansalliset verkkokeskukset – algoritmien käyttö ja sosiaalinen media ovat muuttaneet maailmaa perinpohjaisesti.

ETSK:n vuoden 2018 painopisteet: EU-kansalaiset keskeiseen asemaan tulevaisuuden Euroopassa

ETSK:n työvaliokunta – komitean poliittisen työn suunnan määrittävä elin kokoontui 13.–14. marraskuuta 2017 Bulgarian Sofiassa ja vahvisti ETSK:n poliittiset painopisteet vuodeksi 2018. Painopisteet muodostavat pohjan oma-aloitteisille lausunnoille, jotka ETSK antaa vuonna 2018 EU:n lainsäätäjien erityisten pyyntöjen perusteella laadittavien lausuntojen lisäksi.

Uutisia ryhmiltä

ETSK:n muut eturyhmät -ryhmä keskustelee ajatuksista vapaiden ammatinharjoittajien eurooppalaista manifestia silmällä pitäen

ETSK:n muut eturyhmät -ryhmä esitteli virallisesti suunnitelman vapaiden ammatinharjoittajien eurooppalaisesta manifestista Campidogliossa Roomassa 1. joulukuuta 2017 järjestetyssä konferenssissa, jonka teemana oli ”Vapaa ammatinharjoittaminen Euroopan kehityksen edistäjänä: vapaiden ammatinharjoittajien eurooppalainen manifesti”. Konferenssi järjestettiin yhteistyössä ammattialajärjestöjen pysyvän sekakomitean (Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali) kanssa.

Työnantajat-ryhmä keskusteli kauppa-asioista komissaari Cecilia Malmströmin kanssa

Työnantajat-ryhmän edustajat katsovat, että yritysmaailmalla on ratkaiseva rooli pyrittäessä levittämään myönteistä viestiä kaupasta ja selittämään, mitä kunnianhimoisella kauppapolitiikalla voidaan saada aikaan. Nimenomaan yritykset voivat kertoa kauppasopimusten tuomista käytännön hyödyistä. Tämä oli työnantajat-ryhmän jäsenten keskeinen viesti kauppapolitiikasta vastaavalle komission jäsenelle Cecilia Malmströmille 6. joulukuuta 2017 pidetyssä kokouksessa.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari – seuraavat toimet?ETSK:n työntekijät-ryhmä

Työntekijät-ryhmä on jatkuvasti ponnistellut Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin tavoitteiden saavuttamiseksi. Ryhmän jäsenten laatimissa ja ETSK:n äskettäin hyväksymissä lausunnoissa ehdotetaan käytännön toimia, jotta sosiaalisen Euroopan rakentamista pilarin puitteissa voitaisiin edistää.